Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 22.10.2020
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM20070101Určení ověřovatelů zápisu
ZM20070102Volba návrhové komise
2Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM20070201Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2020
ZM20070301Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2020
4Ostatní záležitosti
ZM20070401Žádost manželů ******** a ********* **************** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Křešice u Děčína
ZM20070402Žádost pana ******** ******** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Vilsnice
ZM20070403Žádost manželů *************** ********* a *********** ************ o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Vilsnice
ZM20070404Žádost paní ******* *********** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Bělá u Děčína
ZM20070405Žádost paní ******* *********** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Podmokly
ZM20070406Návrh dohody o splátkách s paní *******************
ZM20070407Návrh dohody o splátkách s paní ******************
ZM20070408Žádost paní **************** o prominutí pohledávky
ZM20070409-10Zápis ze zasedání FV ZM č. 5/2020 ze dne 14.09.2020 a Zápis ze zasedání FV ZM č. 6/2020 ze dne 05.10.2020.
ZM20070412Dotační programy statutárního města Děčín na rok 2021 - společný materiál odboru školství a kultury a odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ZM20070413Problematika pronájmu areálu SD Střelnice
ZM20070414Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 – 2027 včetně SEA
ZM20070415Smlouva o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
5Problematika pozemků
ZM20070501Prodej nemovitostí v k.ú. Březiny u Děčína - záměr N
ZM20070502Pozemek p.č. 197/2 k.ú. Děčín-Staré Město - bezúplatný převod
ZM20070503Prodej části pozemku k.ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM20070504Prodej části pozemku p.č. 895 k.ú. Podmokly – záměr
ZM20070505Prodej pozemku p.č. 334/18 k.ú. Krásný Studenec – záměr
ZM20070506Prodej pozemku p.č. 332 k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM20070507Pozemek p.č. 1592/1 k.ú. Krásný Studenec – bezúplatný převod
ZM20070508Pozemek p.č. 711/6 k.ú. Děčín-Staré Město - prodej
ZM20070509Prodej pozemku p.č. 260 k.ú. Nebočady
ZM20070510Prodej části pozemku p.č. 11 k.ú. Nebočady – záměr
ZM20070511Směna pozemků k.ú. Podmokly
ZM20070512Prodej části pozemku p.č. 845/2 k.ú. Křešice u Děčína - revokace
ZM20070513Pozemek p.č. 3600/1 k.ú. Podmokly – záměr
ZM20070514Prodej pozemku p.č. 376/2 k.ú. Bělá u Děčína
ZM20070515Prodej části pozemku p.č. 549 k.ú. Lesná u Děčína
ZM20070516Prodej pozemku p.č. 596 k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM20070517Prodej části pozemku p.č. 304 k.ú. Děčín – záměr
ZM20070518Pozemek p.č. 1258/4 k.ú. Boletice nad Labem – výkup
ZM20070519Pozemek p.č. 3536/3 k.ú. Podmokly – výkup
ZM20070520Prodej pozemků k.ú. Bynov - záměr
ZM20070521Směna pozemků - revokace
ZM20070522Prodej částí pozemků k.ú. Březiny u Děčína
ZM20070523-24Pozemky p.č. 803/1, p.č. 823/1 v k.ú. Podmokly - prodej - majetkoprávní urovnání
ZM20070525Prodej pozemků v k.ú. Velká Veleň
ZM20070526Prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína, Lesy ČR - PD Údržby VT - Rajon 608 (Březinský potok ř.km 0,000 – 0,200) - záměr
ZM20070527Prodej části pozemku p.č. 115/1 k.ú. Vilsnice - záměr
ZM20070528Prodej části pozemku p.č. 1250/48 k.ú. Děčín - záměr
ZM20070529Pozemky p.č. 112, 115, 117 k.ú. Děčín - Staré Město - záměr
ZM20070530Prodej částí pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína - revokace, záměr
ZM20070531Prodej části pozemku p. č. 1521/1 k. ú. Krásný Studenec - záměr
ZM20070532Prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem - záměr
ZM20070533Prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM20070534Prodej pozemku p. č. 100/2 k. ú. Děčín - Staré Město - záměr
ZM20070535Prodej pozemků v k. ú. Vilsnice
ZM20070536Prodej pozemku p. č. 108 k. ú. Velká Veleň
ZM20070537Prodej části pozemku p. č. 14/1 k. ú. Chrochvice
ZM20070538Pozemky v k. ú. Děčín - bezúplatný převod
6Informace o činnostech orgánů města
ZM20020601Informace o činnostech orgánů města
7Návrhy zastupitelů
8Diskuse a závěr