Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.11.2020
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM20080101Určení ověřovatelů zápisu
ZM20080102Volba návrhové komise
2Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM20080201Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2020
ZM20080301Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2020
4Ostatní záležitosti
ZM20080401Zápis z 15. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 23.09.2020
ZM20080402-03Zápis ze zasedání FV ZM č. 5/2020 ze dne 14.09.2020 a Zápis ze zasedání FV ZM č. 6/2020 ze dne 05.10.2020.
ZM20080404Žádost paní ******* *********** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Bělá u Děčína
ZM20080405Žádost paní ******* *********** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Podmokly
ZM20080406Návrh dohody o splátkách s paní *******************
ZM20080407Návrh dohody o splátkách s paní ******************
ZM20080408Žádost paní **************** o prominutí pohledávky
ZM20080409Žádost manželů *************** ********* a *********** ************ o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Vilsnice
ZM20080410Žádost manželů ******** a ********* **************** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Křešice u Děčína
ZM20080411Žádost pana ******** ******** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Vilsnice
ZM20080412Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 – 2027 včetně SEA
ZM20080413Problematika pronájmu areálu SD Střelnice
ZM20080414Smlouva o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
ZM20080415Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín - aktualizace
ZM20080416Určení člena zastupitelstva města pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace statutárního města Děčín
ZM20080417Návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v r. 2021
ZM20080418Žádost o poskytnutí dotace na zajištění financování lékařské pohotovostní služby v roce 2020
5Odprodej pozemků
ZM20080501Prodej nemovitostí v k.ú. Březiny u Děčína - záměr N
ZM20080502Pozemek p.č. 197/2 k.ú. Děčín-Staré Město - bezúplatný převod
ZM20080503Prodej části pozemku k.ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM20080504Prodej části pozemku p.č. 895 k.ú. Podmokly – záměr
ZM20080505Prodej pozemku p.č. 334/18 k.ú. Krásný Studenec – záměr
ZM20080506Prodej pozemku p.č. 332 k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM20080507Pozemek p.č. 1592/1 k.ú. Krásný Studenec – bezúplatný převod
ZM20080508Pozemek p.č. 711/6 k.ú. Děčín-Staré Město - prodej
ZM20080509Prodej pozemku p.č. 260 k.ú. Nebočady
ZM20080510Prodej části pozemku p.č. 11 k.ú. Nebočady – záměr
ZM20080511Směna pozemků k.ú. Podmokly
ZM20080512Prodej části pozemku p.č. 845/2 k.ú. Křešice u Děčína - revokace
ZM20080513Pozemek p.č. 3600/1 k.ú. Podmokly – záměr
ZM20080514Prodej pozemku p.č. 376/2 k.ú. Bělá u Děčína
ZM20080515Prodej části pozemku p.č. 549 k.ú. Lesná u Děčína
ZM20080516Prodej pozemku p.č. 596 k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM20080517Prodej části pozemku p.č. 304 k.ú. Děčín – záměr
ZM20080518Pozemek p.č. 1258/4 k.ú. Boletice nad Labem – výkup
ZM20080519Pozemek p.č. 3536/3 k.ú. Podmokly – výkup
ZM20080520Prodej pozemků k.ú. Bynov - záměr
ZM20080521Prodej částí pozemků k.ú. Březiny u Děčína
ZM20080522Prodej pozemků v k.ú. Velká Veleň
ZM20080523Prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína, Lesy ČR - PD Údržby VT - Rajon 608 (Březinský potok ř.km 0,000 – 0,200) - záměr
ZM20080524Prodej části pozemku p.č. 115/1 k.ú. Vilsnice - záměr
ZM20080525Prodej části pozemku p.č. 1250/48 k.ú. Děčín - záměr
ZM20080526Pozemky p.č. 112, 115, 117 k.ú. Děčín - Staré Město - záměr
ZM20080527Prodej částí pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína - revokace, záměr
ZM20080528Prodej části pozemku p. č. 1521/1 k. ú. Krásný Studenec - záměr
ZM20080529Prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem - záměr
ZM20080530Prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM20080531Prodej pozemku p. č. 100/2 k. ú. Děčín - Staré Město - záměr
ZM20080532Prodej pozemků v k. ú. Vilsnice
ZM20080533Prodej pozemku p. č. 108 k. ú. Velká Veleň
ZM20080534Prodej části pozemku p. č. 14/1 k. ú. Chrochvice
ZM20080535Pozemek p.č. 1793 k.ú. Děčín – nabytí
6Informace o činnostech orgánů města
ZM20080601Informace o činnostech orgánů města
7Návrhy zastupitelů
8Diskuse a závěr