Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.

Z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude uzavřena místní komunikace ul. Chelčického v Děčíně IV, v termínu od 21.08.2013 do 18.10.2013. 
Práce budou provádět Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

Statutární město Děčín bude ve spolupráci s veterinárním lékařem provádět hromadné očkování psů a koček proti vzteklině. Toto očkování je preventivním opatřením proti šíření nákazy zvířat.

Díky grantu, který poskytla Nadace Partnerství ve spolupráci s Nadací České spořitelny, mohlo město vyrobit a instalovat lavičky, stojany na kola a další, tolik potřebný mobiliář na jedné z nejnavštěvovanějších cyklostezek v republice. 

V polovině července nabyla účinnosti nová vyhláška o ochraně dřevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení.

Termo Děčín a. s. oznamuje, že v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., § 76 odst. 4 písm. g) odstraňování poruchy na rozvodném zařízení, bude na nezbytně nutnou dobu přerušena dodávka tepelné energie pro přípravu teplé vody. Dodávka tepelné energie bude obnovena bezprostředně po opravě rozvodného zařízení. Místo přerušení dodávky: Děčín VI – Želenice a Děčín – Podmokly

Do poloviny září by měla proběhnout sanace skalní věže v bývalém lomu na Stoliční hoře. Sanační práce budou spočívat v postupném odbourávání havarijního bloku.

Na střed boletického sídliště dohlíží posílené hlídky městské policie a asistentů prevence kriminality, kteří strážníkům pomáhají při dohledu nad veřejným pořádkem. Důvodem pro zesílený dohled jsou opakované stížnosti obyvatel na kriminalitu a problémy v oblasti občanského soužití s nově příchozími obyvateli, kteří se do Boletic stěhují z jiných měst.

 

Back to top