Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.

Doprava

traffic lights 1428827 1920 car 1590508 1920
Dopravní zpravodajství
z města
Pátrání po vozidlech
a registračních značkách

Autobusy a cyklobusy

Městská autobusová doprava v Děčíně a linková autobusová doprava do okolních obcí je provozována Dopravním podnikem města Děčína, a.s.

 
Dopravní podník města Děčína, a.s. 412 709 511
Autobusové nádraží v Děčíně: 412 709 550
Infocentrum DÚK v Děčíně: 412 709 580
 

Vlaky

 
 
ČD Centrum Děčín: 972 433 115
Zákaznická informační linka ČD: 840 112 113
 

Doprava na Labi

 
 

TAXI v Děčíně

 
TAXI Děčín: 777 557 776
Vi3 Taxi služba Děčín: 770 124 124
 

Dopravní zařízení a sítě

Silniční síť

Region Děčín má vzhledem ke své výhodné poloze dobré komunikační podmínky. Obce a města regionu jsou propojena hustou sítí silnic.

Hlavní osu silniční dopravy představují silnice:

  • silnice I/13 - spojující Podkrušnohoří (z Karlových Varů přes Chomutov, Most a Teplice) s Podještědím (Liberec), která v Děčíně přechází po Novém mostě,
  • silnice I/9 - hranice SRN - Rumburk - Česká Lípa - Mladá Boleslav,
  • silnice I/62 - Ústí nad Labem- Děčín – Hřensko (silniční hraniční přechod Hřensko - Schmilka). Jejich význam spočívá zejména v tranzitní přepravě. Tranzitní doprava zajišťuje spojení mezi Českou republikou a SRN s vazbou na severské státy Evropy. Na tento systém navazuje tzv. Královská silnice z Lužice přes státní hranici na Lobendavu - Rumburk - Nový Bor do České Lípy.

Železniční síť

Město Děčín je železničním uzlem (křižovatkou mezi směrem sever - jih a severovýchod - jihozápad) celostátního významu se stanicí mezinárodního charakteru Praha - Děčín - Drážďany - Berlín - Hamburk (č. 815), která je též přechodovou stanicí mezi Českou republikou a Německem (železniční hraniční přechod Děčín - Bad Schandau).

Ostatní možnosti dopravy

Město je vzhledem ke své poloze významným říčním přístavem. Děčín leží na labské vodní cestě, která jej spojuje se střední a severní částí Německa, státy Beneluxu a Francií. V přístavu jsou poskytovány komplexní služby v logistickém řetězci (překlad a skladování zboží, pakování kontejnerů, celní a spediční služby, pronájem prostor a ploch).

Naposledy změněno: 29.05.2020 - 10:51
 

Back to top