Adresáře Odbor životního prostředí

Kategorie

Adresáře Vodoprávní úřad

Dokumenty

ToggleTitulekDatum
pdf 02 Zařízení na využívání a odstraňování odpadů ( pdf, 78 KB ) (5381 stažení)
pdf 02_01 Příloha - Zařízení na využívání a odstraňování odpadů ( pdf, 736 KB ) (3182 stažení)
pdf 05 Hlášení o produkci a nakládání s odpady ( pdf, 839 KB ) (4661 stažení)
pdf 05_01 Příloha - Hlášení o produkci a nakládání s odpady ( pdf, 1.03 MB ) (3308 stažení)
pdf 06 Dopravce odpadů ( pdf, 78 KB ) (5021 stažení)
pdf 07 Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR ( pdf, 85 KB ) (5404 stažení)
pdf 07_01 Příloha - Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR ( pdf, 807 KB ) (3141 stažení)
pdf 07_01 Příloha - Hlášení dopravce odpadů ( pdf, 544 KB ) (3287 stažení)
pdf 10 Žádost o vydání rybářského lístku ( pdf, 286 KB ) (5321 stažení)
pdf 11 Žádost o trvalé/dočasné odnětí půdy ze ZPF ( pdf, 550 KB ) (5535 stažení)
dokument 12 Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les ( doc, 46 KB ) (6837 stažení)
pdf 14 Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí ( pdf, 154 KB ) (7342 stažení)
default 17 Souhrnné údaje LHE za vlastníka (5622 stažení)
default 18 Žádost o odnětí/omezení pozemku určeného k plnění funkce lesa do 1 ha (5619 stažení)
default 19 - Žádost o vydání opatření k zabezpečení bezpečnosti osob a majetku (kácení dřevin rostoucích v lese) (2091 stažení)
default 20 Žádost vlastníka lesa o prodloužení lhůty zalesnění pozemku/zajištění porostu (5158 stažení)
default 21 Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) (5731 stažení)
default 22 Žádost o vydání souhlasu ke stavbě do vzdálenosti 50m od okraje lesa (6460 stažení)
default 23 Žádost o vydání souhlasu s trasou nadzemního a podzemního vedení pozemních komunikací, drah a vodních cest (5321 stažení)
pdf 24 Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ( pdf, 218 KB ) (5692 stažení)
dokument 25 - Žádost o vydání závazného stanoviska - odpady ( doc, 67 KB ) (2680 stažení)

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Jaroslav Hrouda
  pověřen výkonem pravomoci
  primátora města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
443
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2019
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top