Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
22.09.2014 - 09:41

Ústecká komunitní nadace rozdělí čtvrt milionu korun, žádat mohou i obce

Autor:

Do pondělí 29. září 2014 mohou zájemci z řad neziskových organizací, jako jsou školy, školky, občanská sdružení nebo spolky z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem žádat až o 50 000 Kč u Ústecké komunitní nadace.

Vůbec poprvé se o podporu svých projektů mohou přihlásit i obce a jejich sdružení. Zájemci se mohou ucházet o příspěvek ve dvou tematických oblastech. První je zaměřena na budování lidský vztahů, posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce. Druhá cílí na mladou generaci a její zdravý růst a strategické plánování.

„Aktuální otevřené grantové kolo směřuje do dvou oblastí, jejichž rozvoj Ústecká komunitní nadace vnímá jako klíčové pro náš region. Ze zkušenosti z minulých grantových kol víme, že projektů je v těchto oblastech mnoho, což nás těší,“ řekl ředitel Ústecké komunitní nadace Tomáš Krejčí.

Díky uvolnění legislativy, kterou se nadace musela až do účinnosti nového občanského zákoníku řídit, mohou poprvé v tomto ročníku žádat o prostředky i obce. „V oblasti Udržitelná budoucnost je jedním z témat podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování a podpora dlouhodobě udržitelných procesů a řešení. Jsme přesvědčeni, že zde by zejména menší obce, které budou ochotné a schopné do plánování zahrnout odborníky a místní komunitu mohly uspět“, vysvětlila Kateřina Valešová, manažerka pro vztah s dárci Ústecké komunitní nadace.

Žadatelé, kteří by si s vyplněním formuláře nevěděli rady nebo by rádi nejdříve svůj záměr prokonzultovali, mají možnost využít individuální konzultace. Na ně se mohou předem telefonicky dohodnout s programovým manažerem panem Petrem Veselým, tel. 475 208 258, e-mail. . Konzultace poběží až do středy 24. září 2014.

V roce 2013 nadace v obdobném grantovém kole obdržela na 38 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši 1 229 076 Kč. S ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 14 projektů v celkové výši  365 800 Kč. Mezi nimi byla například Základní škola Antonína Baráka z Lovosic s projektem (Ne)obyčejní hrdinové. Buďme jako oni!, KČT ŠLUKNOV s celoročním pásmem aktivit pro rodiče a děti na Šluknovsku a nebo Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, která pořádala besedy s menšinami.

Více informací o 26. otevřeném grantovém kole najdete na webových stránkách Ústecké komunitní nadace www.komunitninadace.cz.
________________________________________
Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes 1 300 projektů v celkové výši přes 38 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 41 mil. Kč.
Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost – každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation.

Počet zobrazení: 0 Naposledy změněno: 22.09.2014 - 09:44
 

Back to top