Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
11.12.2014 - 11:58

Občané Starého Města mohou žádat zvýhodněný úvěr na modernizaci bytových domů

Autor:

 

Ministerstvo pro místní rozvoj již v lednu 2014 vyhlásilo výzvu pro zvýhodněný úvěr na rekonstrukce a modernizace bytových domů či výstavbu sociálního bydlení v programu JESSICA. Žádosti je možné podávat na MMR ČR až do 31.12.2015 nebo do vyčerpání alokace, která činí 600 milionů korun. Neočekávané vyčerpání finančních prostředků se ale možná stane skutečností.

3 736 bytových domů již bylo zrekonstruováno a podepsána byla dokonce i stá úvěrová smlouva. Podle odhadů Komerční banky, která program JESSICA spravuje, může dojít k vyčerpání finančních prostředků již na jaře 2015.


Nejúspěšnějšími žadateli o zvýhodněný úvěr, jehož úroková sazba začíná na 0,58 %, jsou společenství vlastníků, která tvoří 95 % vítězných žadatelů. Celková výše poskytnutých úvěrů již překročila 350 milionů korun a průměrná výše úvěrů se pohybuje okolo 2,5 milionů korun s dobou splatnosti 10 let.


O zvýhodněný úvěr mohou žádat všichni vlastníci bytových domů v deprivovaných zónách 41 měst po celé ČR na místních pobočkách Komerční banky. Přesné vymezení zón, určených programem JESSICA, a další informace o náležitostech žádosti můžete najít na stránkách MMR ČR, Státního fondu rozvoje bydlení a Komerční banky. Ve městě Děčín se jedná o vymezenou zónu IPRM na Starém Městě ohraničenou ulicemi Litoměřická, Roudnická, Zelená a Březová. Rozhodně není nač čekat.


Pro bližší informace kontaktujte Ing. Martinu Štajnerovou na Odboru rozvoje Magistrátu města Děčín (, tel.: 412 593 424).

Počet zobrazení: 0 Naposledy změněno: 11.12.2014 - 12:16
 

Back to top