Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
04.03.2015 - 14:53

Upozornění na splatnost poplatku ze psů

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto

Odbor ekonomický Magistrátu města Děčín upozorňuje občany města Děčín na splatnost 1. splátky místního poplatku ze psů za rok 2015 nejpozději do 31. března 2015.

 

Termín splatnosti poplatku ze psů stanoví obecně závazná vyhláška č. 7/2010. Roční poplatek je splatný do 31. března příslušného roku. V případech, kdy roční poplatková povinnost činí více než 400 Kč, je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, a to do 31. března a 31. srpna každého roku. 


Složenky na poplatek ze psů již byly prostřednictvím České pošty rozeslány. Pokud poplatník složenku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, není toto důvodem nezaplacení poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou.
S případnými dotazy k placení poplatku se občané mohou obracet na odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického magistrátu (paní Šárka Vepřovská, tel.č. 412593413, e-mail: ).

Počet zobrazení: 0 Naposledy změněno: 12.03.2015 - 13:27
 

Back to top