Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
27.03.2015 - 00:00

Děčín má špičkově vybavenou laboratoř na simulaci dopravních situací

Autor:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, pracoviště Děčín, má novou laboratoř na simulaci různých dopravních situací. Toto špičkově vybavené pracoviště vzniklo díky projektu Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013


Děčínské pracoviště fakulty navázalo spolupráci s podobně zaměřenou univerzitou v německém městě Zwickau. Společně plánují nejen využívat Centrum pro vizualizaci a simulaci, ale také výměnné pobyty studentů v rámci dohody Erasmus. „Chceme, aby výměnné pobyty studentů byly častější a vyústily ve vytvoření studentského přeshraničního projektu. Zkušenosti, které si tak studenti mezi sebou předají, a způsob práce jim přinese cenné poznatky do profesního života,“ řekl Ondřej Smíšek, vedoucí pracoviště Děčín, zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy. Vybudování specializovaného centra umožní řešení problémů v dopravě, stavebnictví apod. Projekt tak přispěje k lepší kvalitě technického vysokoškolského vzdělání a vytvoří možnosti dalšího vzdělávání pro hospodářský sektor a výzkumné aktivity ve společném životním prostředí. Tím poskytne nejlepší předpoklady pro transfer vědomostí a technologií a pro různé kooperace. „Laboratoř bude sloužit nejen studentům fakulty, ale také odborníkům a dalším zájemcům o tyto technologie,“ doplnil Ondřej Smíšek.


Vybavení laboratoře


Agisoft PhotoScan


Agisoft PhotoScan je profesionální software pro zpracování texturovaných prostorových modelů z digitálních fotografií. Software je určen pro tvorbu prostorového modelu, je možno využít známé body pro tvorbu přesných ortofot, digitálních modelů terénu či prostorových modelů měřených předmětů.


Projekce s technologií Edge Blending

Technologie Edge Blending, která dovoluje spojit dva a více projektorů vedle sebe nebo nad sebe, čímž vznikne dvojnásobný projekční prostor, umožní názornější prezentování a kvalitní práci v konstrukčním softwaru typu AutoCAD, v programech určených pro 3D modelování či v grafických editorech. Tato technologie výrazně posouvá využitelnost projekce.

 

NVIDIA GRID K1


Jedná se o výkonnou grafickou kartu určenou pro virtuální desktopy a aplikace, která umožní pracovišti využívat efektivněji výše uvedený software a další náročné aplikace na více než jednom počítači.


3D projekce


Laboratoř je také vybavena 3D projekcí pro 20 účastníků, včetně kompletní 3D infrastruktury (3D aktivní plátno, 3D aktivní brýle, speciální grafická výkonná karta).


Partneři česko-německého projektu realizovaného v rámci dotačního programu Ziel3/Cíl 3 jsou: spolek BIC-Forum Wirtschaftsförderung (BIC-FWF) e. V., Westsächsische Hochschule Zwickau (Západosaská vysoká škola Zwickau), ČVUT v Praze, Fakulta dopravní - pracoviště Děčín, Okresní hospodářská komora Děčín.

V Děčíně dne 27. března 2015

 

Počet zobrazení: 2 Naposledy změněno: 16.04.2015 - 10:02
 

Back to top