Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
23.09.2015 - 15:56

Nejhezčí louka 2015 je v Děčíně

Autor:
paní Šárka Čechová přebírá ocenění paní Šárka Čechová přebírá ocenění Petr Bauer

Již dvanáctý ročník česko-německé soutěže o nejlepší louku po neděli 20.9.2015 zná své vítěze, tři z Čech a tři ze Saska. Nejkvalitnější luční porost pro rok 2015 mají v české části soutěžního území manželé Čechovi z Děčína - Krásného Studence. Na dalších místech se umístili Vlastislav Hyblbauer z Vlčí Hory a Ivan Novák z Nové Olešky u Huntířova.

Louky a pastviny v dávné minulosti vznikaly jako jeden ze základních prostředků obživy, především proto, že poskytovaly seno pro skot, kozy a ovce a pastviny zase čerstvou píci. Pravidelná péče o tento ekosystém je odrazem druhové bohatosti rostlin a hmyzu, který je závislý na rostlinách a je nedílnou součástí zachovalých luk. Na pestrosti a bohatosti luk se významně podílí i geologické podloží, nadmořská výška a další vnější vlivy a podmínky.
V posledních desetiletích řada cenných luk „vzala za své“. Orba, používání průmyslových hnojiv a zejména zástavba způsobily výrazný úbytek květnatých a druhově bohatých luk. Proto každý kousek zachovalé louky, kterému je věnována řádná péče v podobě dvou až tří sečí za rok, je potřebné ocenit. O to výjimečná je skutečnost, pokud se takto cenné louky vyskytují v tak velkém městě jako je Děčín.
Všem výhercům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou péči o jeden velmi cenný prvek naší přírody. Zároveň zveme k účasti v příštím ročníku soutěže, který bude vypsán na jaře 2016.

Petr Bauer


Počet zobrazení: 2
 

Back to top