Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
05.11.2015 - 07:54

Město realizovalo projekt elektronizace služeb

Autor:

Město Děčín dokončilo v srpnu tohoto roku rozsáhlý IT projekt s názvem „Elektronizace služeb statutárního města Děčín“, který byl finančně podpořen ze Strukturálních fondů EU a realizován byl na základě výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“.


Projekt měl tři základní části – integraci agentových informačních systémů,  digitalizaci dokumentů a implementaci manažerského informačního systému. Cílem první části bylo zajištění větší provázanosti vnitřních informačních systémů města tak, aby bylo využíváno společné datové základny a jednotlivé systémy byly schopné si mezi sebou předávat informace automatizovaně.
Druhá část projektu byla zaměřena na vybudování nového pracoviště magistrátu, které zajistí rychlejší digitalizaci listinných dokumentů města. Díky tomu bude v budoucnu možné snáze zpřístupnit např. stavební dokumentaci jak úředníkům, tak veřejnosti.
V poslední části projektu se město zaměřilo na nasazení nástrojů podporujících manažerské rozhodování při správě města. Nasazený manažerský informační systém přehledně poskytuje řadu informací z oblasti ekonomiky, řízení projektů, nebo třeba demografické údaje.

 

Back to top