Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
01.12.2015 - 11:11

Marie Blažková: zavázali jsme se k opravám majetku města

Autor:

Vážení občané,

je to přibližně rok, co stojíme v čele města, a mnozí z Vás se ptají, co jsme udělali. Když pominu dokončení velkých akcí bývalého vedení, je za námi spousta prací takzvaně neviditelných. Neviditelných proto, že to nejsou akce na přestříhávání pásek za účasti novinářů a politiků. Jde především o opravy a vylepšení stávajícího majetku městu a k tomu jsme se Vám zavázali. Město není v úplně nejlepším stavu, s tím jistě souhlasíte, a proto opravy, přestože stojí statisíce a miliony, takřka nejsou vidět. Pro Vaši představu jsme připravili přehled těch největších akcí, které letos proběhly nebo na kterých pracujeme. Ve výčtu nenajdete všechny vyspravené ulice, je jich opravdu velké množství. Přesné vyčíslení oprav chodníků a silnic, mostků, propustků, opěrných zdí apod. tedy prací, po kterých lidé nejvíce volají, připravíme do nejbližšího čísla Zpravodaje a na webové stránky města.

Marie Blažková, primátorka města Děčín

 

Akce připravené v minulém období (např. projekty IPRM, hrazeno z dotace), schváleno jejich dofinancování a realizace:
- Rekonstrukce Domova pro seniory na Kamenické ulici - dokončení
- Zahájená a dokončená úprava okolí kolem domova pro seniory
- 4. část revitalizace sídliště Děčín III – Staré město
- Revitalizace prostoru před Billou v DC I
- Rekonstrukce nádvoří – zámek
- Prostor kolem zámecké sýpky

Projektové dokumentace (PD) za účelem přípravy dalších investic (příprava na nové dotační výzvy nebo bude 100% hrazeno z rozpočtu města):
- PD na víceúčelové hřiště + skatepark v DC III
- PD na komunikační napojení průmyslové zóny v Krokově ulici, v roce 2016 nový most
- PD na revitalizaci sídliště Březiny – priorita z hlediska bezpečnosti (záchranné složky)
- PD na kanalizaci v Horním Oldřichově
- PD na Domov se zvláštním režimem (budova bývalého bowlingu v Křešicích) – priorita
- PD na revitalizaci historické části Podmokel – ul. Prokopa Holého + Husovo náměstí
- PD na řešení dopravy v historické části Podmokel


Opravy zahájené nebo dokončené (z dotací nebo z vlastního rozpočtu)
- Kanalizace Kamenická (nalezená) – PD + dílo
- Výměna oken v Domově s pečovatelskou službou Boletice
- Výměna oken v Domově s pečovatelskou službou Bynov
- Zateplení MŠ Rakovnická DC III
- Oprava mostků na Lesné (DC – 018P, a DC – 019P) – PD + veřejná zakázka + předané staveniště
- Oprava bytového domu v Tržní ul. - PD + veřejná zakázka + předané staveniště
- Oprava chlazení na zimním stadionu (výměník tepla)
- Výměna střešní krytiny Lidická 21 – havárie (bouřka)
- Rekonstrukce (strop a podlaha, osvětlení) tělocvičny ZŠ Dr. M. Tyrše - PD + veřejná zakázka + předané staveniště
- Rekonstrukce kašny v Podmoklech (památník)
- Restaurování soch – Kaple Panny Marie Pomocné
- Provedení nátěrů oblouků zimního stadionu ZS
- Výměna povrchu ve sportovní hale Maroldova (malý sál)
- Výměna mostovky Oblouková ul.
- Oprava místní komunikace Nedbalova (odvodnění)
- Zajištění skalního masivu v Prostředním Žlebu
- Zajištění skalního masivu – Šibeniční Vrch
- Oprava dešťové kanalizace v Boleticích (propadlá vozovka v sídlišti)
- Rekonstrukce opěrné zdi v Žižkově ulici – 3. etapa
- Odstraňování povodňových škod z roku 2013 (ul. 5. května – Bělá)

Naposledy změněno: 02.12.2015 - 09:35
 

Back to top