Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
20.01.2017 - 08:22

ČHMÚ vyhlásil smogovou situaci

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro území Ústeckého kraje překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:
http://portal.chmi.

Smogová situace nastala v pátek 20.01.2017, 00:28 SEČ (23:28 UTC)

Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace.


Informace pro veřejnost:
Při překročení informativní prahové hodnoty (12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10, která je 100 mikrogramů/m3) doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.


Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.


Ing. Pavel Sedlecký
Odbor životního prostředí a zemědělství
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 171
gsm: +420 733 625 651
e-mail:
www.kr-ustecky.cz

 

Back to top