Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
11.04.2013 - 09:18

Jarní deratizace města

Autor:

Zhruba měsíc potrvá pravidelná deratizace, kterou město provádí dvakrát ročně. Pokládky proběhnou ve všech lokalitách současně. Trvalým problémem, který přispívá k množení škodlivých hlodavců, je především nepořádek. Ten je pro hlodavce, jak zdrojem potravy, tak místem pro hnízdění.

Mezi nejproblémovější místa patří dvory a sklepní nebo suterénní prostory domů, mnohdy soukromé objekty a domy obývané nepřizpůsobivými obyvateli. „Doporučujeme, aby občané deratizaci provedli na svých pozemcích a objektech v termínu shodném s plošnou deratizací města. Tak bude zajištěn maximální efekt,“ řekla Naděžda Moučková, z odboru životního prostředí. Jednotlivé etapy pokládek deratizačních nástrah budou prováděny ve stejném časovém období. Shodný bude jak způsob, tak druh pokládané nástrahy. Provedena bude povrchová (objekty a prostranství) i podpovrchová pokládka (dešťové a kanalizační vpusti, nory). Provedena bude povrchová (objekty a prostranství) i podpovrchová pokládka (dešťové a kanalizační vpusti, nory). Plošná deratizace, která proběhne mezi 15. dubnem a 15. květnem, vyjde město na více jak 100 tisíc korun. V průběhu celé akce mohou občané sdělovat své postřehy, připomínky a požadavky na odbor životního prostředí Naděžda Moučková tel. 412 591 465 nebo na koordinující firmu – p. Toman tel. 603 879 021.

 

Na odbor ŽP Mm Děčín bylo v průběhu zimních měsíců podáno několik oznámení na výskyt škodlivých hlodavců v částech města:
- Děčín IV - ul. Podmokelská, Ruská, Raisova, Divišova, Máchovo nám.,
- Děčín I. - okolí Zámeckého rybníku.

 

Lokality, kde je potřeba, s odkazem na výsledek loňské podzimní akce a opakovaných podnětů, deratizaci provést v maximálně možném rozsahu:
- Děčín 1 - ul. Labská,
- Děčín 2 - ul. Kamenická, Lužická,
- Děčín 3 - ul. Žerotínova, Litoměřická, Ve Vilách,
- Děčín 4 - ul. Příbramská, okolí Jílovského potoka, Teplická, Na Skřivance, Pod Lesem, Raisova,
- Děčín 6 - ul. Školní, U Tvrze, Želenická, Krátká, Weberova.


Doporučujeme všem provést deratizaci svých pozemků – objektů v termínu shodném s plošnou deratizací města, čímž bude zajištěn maximální deratizační efekt. Náklady související s deratizací hradí majitel, příp. uživatel objektu či pozemku.

 

 

Počet zobrazení: 2 Naposledy změněno: 11.04.2013 - 11:05
 

Back to top