Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
05.09.2017 - 13:48

Chodník na Dělnické ulici řeší město komplexně

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto google

Chodník ve špatném stavu plánuje město kompletně opravit. Z původního plánu opravit pouze povrch chodníků radnice ustoupila a chce komplexní rekonstrukci včetně bezbariérových úprav.


Chodník z jedné strany není ukončen a nemá dle současných norem upravené a označené místo pro bezpečné přecházení místní komunikace ul. Husitská. „Nechali jsme zpracovat návrh projektantem, ten navrhl nejvhodnější místo pro bezpečné přecházení a napojení na druhou stranu chodníku,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Jako problém se ukázalo napojení Husitské ul. do křižovatky s ul. Dělnickou. To nemá podkladové vrstvy komunikace, a proto se asfaltový povrch v místě zastavení hrne směrem dolů a trhá se. I toto projektant řeší. Dalším problémem je odvodnění podél zahrádkářské kolonie, vč. výměny obrub. „Projektovou dokumentaci řešící všechny problémy máme hotovou. Nyní bohužel čekáme na vybudování opěrné zdi u p.p.č 2756 k.ú. Podmokly soukromým investorem, která bude součástí našeho chodníku,“ doplnila Marie Blažková. Předpokládaná realizace proběhne v následujícím roce, z vlastního rozpočtu za ní radnice zaplatí více jak 1milion korun.

Naposledy změněno: 05.09.2017 - 14:01
 

Back to top