Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
27.04.2018 - 00:00

Město podporuje čistírny odpadních vod pro rodinné domy

Autor:

Občané města mohou i nadále dostat od města finance na čistírny odpadních vod. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novelizaci Zásad pro poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy.  Změna těchto Zásad se provádí z důvodu novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a na základě zkušeností s administrací dotací.

„Problémy se zneškodňováním odpadních vod ze stávajících, ale i nově zbudovaných rodinných domů stále narůstají. Proto nabízíme našim občanům program, v rámci kterého mohou čerpat dotace na výstavbu čistíren odpadních vod v těch částech města, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojení rodinného domu ke stokové síti zakončené centrální čističkou odpadních vod,“ vysvětlila Marie Blažková, primátorka města.
Podmínky čerpání dotace na ČOV včetně postupu a příslušných formulářů jsou uvedeny v zásadách.

Naposledy změněno: 31.07.2019 - 16:02
 

Back to top