Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
30.04.2013 - 09:30

Město vyhlásilo záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto foto:tapety-na-plochu.ic.cz

Statutární město Děčín vydalo Nařízení města č. 1/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat nové zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Děčín na období 10 let s platností od 01.01.2015 do 31.12.2024. Toto nařízení je aktuálně umístěno na elektronické úřední desce. Po uplynutí lhůty 30 dní bude umístěno ve složce dokumenty – právní předpisy – platné právní předpisy statutárního města Děčín.

V termínu do 31.10.2013 mohou všechny fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky lesa o výměře menší než 50 ha v katastrálních územích na území obce s rozšířenou působností města Děčín oznámit písemně Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, své hospodářské záměry a požadavky na zpracování nových lesních hospodářských osnov. Své záměry a požadavky na zpracování osnovy mohou fyzické a právnické osoby podat také osobně na Odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín, ul. 28. října. 1155/2, Děčín 1. Tyto záměry, připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář. Osnova slouží jako nástroj pro zjištění stavu lesa pro vlastníky lesa a pro výkon státní správy lesů. Osnova bude kromě popisu stavu lesa obsahovat i doporučující hospodářská opatření. Vlastník lesa, pro kterého bude zpracována osnova, ji obdrží na vyžádání na Odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín proti písemnému potvrzení o jejím převzetí. V případě dotazů kontaktujte prosím Bc. Kateřinu Svitákovou, referentku Odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín (tel: 412 591 471, mob: 777 454 411).

 

Počet zobrazení: 0
 

Back to top