Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
22.08.2018 - 13:25

Radní se zabývali podnětem občanů k rekonstrukci bývalé knihovny

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto aleso

Na svém pravidelném jednání radní více než hodinu a čtvrt diskutovali o rekonstrukci bývalé knihovny pro potřeby výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Někteří občané se totiž na město obrátili s podnětem zachovat tyto prostory ve stávající podobě a najít pro ně přijatelnější využití.

Objekt knihovny je v tuto chvíli již šest let nevyužíván a město řeší akutní situaci nevyhovujících prostor pro citlivé agendy úřadu a snaží se tak vylepšit prostředí zejména pro občany, kteří potřebují projednat choulostivé rodinné problémy. Vedení města a příslušní úředníci ve spolupráci s architektem dlouhodobě zvažují, jak citlivě přistoupit k rekonstrukci prostor a jejich dočasnému uzpůsobení provozu sociálky. Jiné prázdné domy ve městě totiž není možné využít, protože nejsou v majetku města a jejich získání je nejen náročné a nejisté, a to dokonce v horizontu několika let, ale také finančně výrazně nákladnější, než úprava budovy knihovny. „Radní se shodli na tom, že záměr i nadále pokračuje. Přízemní prostor však je zamýšleno řešit tak, aby v případě jiného rozhodnutí v budoucnu bylo možné jej opět otevřít a využívat v odlišném režimu, než nyní radnice plánuje. Uskutečnění sanace vlhkého zdiva, výstavby toalet, bezbariérovosti a regenerace cenných prvků budovy pak bude objektu pouze ku prospěchu a umožní také rekonstrukci sálu v horním podlaží k využití občanům i zastupitelům,“ vysvětlil Jiří Anděl, náměstek primátorky.

Počet zobrazení: 2 Naposledy změněno: 23.08.2018 - 10:11
 

Back to top