Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
08.01.2019 - 12:59

Město prodává dům včetně pozemku v Děčíně XI na Labském nábřeží za sníženou předkládací cenu

Autor:

Město nabízí k prodeji pozemek st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Labské nábřeží, Děčín XI - Horní Žleb z původní předkládací ceny ve výši 1.420.000,00 Kč na sníženou předkládací cenu ve výši 1.187.669,00 Kč +  ostatní náklady spojené s převodem.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13.12.2018 schválilo snížení předkládací ceny pro opětovné zveřejnění prodat pozemek st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Labské nábřeží, Děčín XI - Horní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím z původní předkládací ceny ve výši 1.420.000,00 Kč na sníženou předkládací cenu ve výši 1.187.669,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, s tím, že v případě nezájmu o prodej nemovitostí bude předkládací cena snižována dle „Zásad“.
Záměr města prodat výše uvedené nemovitosti byl projednán na zasedání zastupitelstva města dne 21.09.2017. Fyzickou prohlídku nabízených nemovitostí lze domluvit s referentem OMH na tel. č. 412 593 222. Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství - odd. nakládání s majetkem města.
Připomínky a námitky lze uplatnit na odboru místního hospodářství – odd. nakládání s majetkem města, prostřednictvím podatelny, v termínu do 07. 03. 2019.

Počet zobrazení: 0 Naposledy změněno: 08.01.2019 - 13:03
 

Back to top