Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
15.12.2018 - 00:00

Centrum pro simulaci a vizualizaci pomůže studentům i městu

Autor:

Speciální Centrum pro simulaci a vizualizaci bude špičkovým moderním pracovištěm. Laboratoř vzniká díky projektu Využití moderní vizualizační a simulační techniky v oblasti dopravních systémů a spolupracují na ní děčínské pracoviště ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, pracoviště Děčín, Západosaská vysoká škola ve Zwickau a děčínská Okresní hospodářská komora.

„Laboratoř bude v podstatě místnost se simulátorem se šesti stupni volnosti. To znamená, že se pohybuje šesti směry. Plošina bude složená z osmi vysoce výkonných počítačů, které se starají o pohyb plošiny, tedy o fyziku a vykreslují obraz virtuální reality,“ přiblížil podobu laboratoře Ondřej Smíšek, vedoucí děčínského pracoviště Fakulty dopravní ČVUT v Praze a radní města. Technika bude využívat 3D nástroj UNITY a software CARSIN. Studenti děčínské fakulty tak budou zkoumat například chování řidičů za určitých situací a tyto simulace pak vyhodnocovat. Vozidlové simulátory se používají k nejrůznějšímu výzkumům a testům. Jejich prostřednictvím lze zkoumat nejen reakce řidičů v různých podmínkách, ověřování vhodnosti použití různých signalizačních prvků v provozu nebo ergonomiku řidiče a jeho schopnost ovládat během jízdy i další funkce vozidla (GPS, telefon), ale i inovovat bezpečnostní prvky infrastruktury nebo vozidel. Výzkum napomáhá zvyšování bezpečnosti silničního provozu „Laboratoř bude sloužit například pro experimenty chování řidičů v extrémních situacích, posuzovat budou ergonomii vozidel ve vztahu k bezpečnosti. Vše v reálném prostředí díky virtuální realitě a použité technice,“ doplnil Ondřej Smíšek. Laboratoř bude primárně sloužit studentům Fakulty dopravní. Seznámit se s ní však budou moci i studenti středních škol. „Plánujeme, že toto pracoviště bude otevřeno i studentům z jiných škol. Otevřít bychom chtěli také zájmový kroužek pro děti devátých tříd základních školy,“ dodal Ondřej Smíšek. Její pořízení vyjde na několik miliónů Kč. Fakulta ji financuje z projektu číslo: 100251050, název projektu: Využití moderní vizualizační a simulační techniky v oblasti dopravních systémů, jehož cílem není jen samotný stavebnicový vozidlový simulátor, vypracována bude také koncepce dalšího vzdělávání, stáží a exkurzí pro veřejné organizace a svazy. K tomu by měla vzniknout přeshraniční kooperační síť partnerů na české i německé straně.


Fakulta dopravní dlouhodobě spolupracuje s městem při řešení dopravních situací, které významně ovlivňují život obyvatel. Vybudování kvalitní laboratoře tak přispěje k ještě výraznější spolupráci vysoké školy a města.

Naposledy změněno: 26.02.2019 - 14:54
 

Back to top