Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
04.11.2019 - 00:00

Děti z děčínské mateřské školy v Pohraniční ulici mají od podzimu novou zahradu

Autor:

Na podzim letošního roku byla dokončena realizace projektu „Duhová zahrada“, jehož záměrem bylo vytvořit zajímavý prostor v přírodním stylu, který bude využit v oblasti environmentálního vzdělávání v předškolním věku, k vytváření a posilování pozitivního vztahu k přírodě a k rozvoji všestranných pohybových dovedností dětí.

Samotná úprava zahrady a instalace herních a didaktických prvků byla započata v druhé polovině letních prázdnin. Nejdříve byly provedeny větší terénní úpravy zahrady, odstraněny nevyhovující herní prvky a místo nich přibylo 14 nových prvků především z přírodního materiálu, jako např. dvojhoupačka, cvičební hrazda, krtčí tunel, pohybová stezka, ale i např. ptačí jídelna, klášterní zahrádka či lesní ohniště aj. Zahrada byla zcela dokončena v průběhu října tohoto roku.

Statutární město Děčín na tuto akci získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí a to v maximální výši 500 000 Kč. Celkové náklady projektu činily 851 tis. Kč. Zbývající rozdíl 351 tis. Kč byl uhrazen z rozpočtu města.

Základním principem pro navržené řešení bylo sjednotit ráz zahrady, dispozičnímu řešení vtisknout koncept a pro rozmístění a volbu herních a výukových prvků maximálně využít potenciál přírodního terénu.

Nově instalované herní a vzdělávací prvky budou také využívány při různých participačních aktivitách, kterých se účastní kromě dětí a pedagogů i rodiče a blízcí příbuzní dětí, jedná se např. o vítání nového školního roku, pracovní aktivity v době podzimu, zimní olympiáda na zahradě, jarní práce na zahradě, pálení čarodějnic, zahradní slavnost na konci školního roku, aj.

Naposledy změněno: 18.12.2019 - 17:01
 

Back to top