Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
18.12.2013 - 10:56

Střelnice má nového nájemce

Autor:

Rada města na svém zasedání dne 3.12.2013 usnesením č. RM 13 20 50 02 schválila pronájem areálu SD Střelnice, budova č.p. 691, část obce Děčín I-Děčín na pozemku p.č. 657 (hlavní objekt), pozemek p.č. 657 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2046 m2 budova bez č.p./č.e., způsob využití obč. vyb. na pozemku p.č. 658 (domeček), pozemek p.č. 658 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2pozemek p.č. 659/1 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 1684 m2, pozemek p.č. 659/2 vedený jako ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1818 m2, pozemek p.č. 659/3 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 1252 m2, pozemek p.č. 659/4 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 835 m2, pozemek p.č. 659/5 vedený jako ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 268 m2, pozemek p.č. 662/1 vedený jako ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 2059 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro k.ú. Děčín u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro pana Jaroslava Kortuse , IČ: 49067141 se sídlem podnikání 28. října 661/4 Děčín I, za účelem mimo jiné k provozování restauračního zařízení, na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2014, za nájemné ve výši 1,- Kč/měsíc .
V případě dotazů, týkajících se pronájmů prostor za účelem konání kulturních, společenských a jiných akcí kontaktujte nového nájemce pana Jaroslava Kortuse, tel. 776192299

Naposledy změněno: 18.12.2013 - 10:58
 

Back to top