Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
01.04.2014 - 10:43

Zápis do mateřských škol bude v polovině května

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto

Zápis do mateřškých škol proběhne 17. května od 9 do 13 hodin. 

 

Ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol v Děčíně po dohodě s odborem školství a kultury Magistrátu města Děčín stanovují podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

Z Á P I S DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V DĚČÍNĚ

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 je stanoven na den:


sobota 17. května 2014 v době od 9,00 hodin do 13,00 hodin.


ZÁPIS bude probíhat ve všech mateřských školách s touto výjimkou:


• pro MŠ Thunská, MŠ Moskevská a MŠ Krásný Studenec proběhne zápis dětí v MŠ Děčín VI, Klostermannova ul.,
• pro MŠ Vilsnice proběhne zápis v MŠ Děčín IV, Máchovo nám.,
• pro MŠ Tylova proběhne zápis v MŠ Děčín II, Liliová ul.


Do mateřské školy se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, podle předem stanovených kritérií ředitelem/ředitelkou školy.
Rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou s dětmi k zápisu, s sebou přinesou:
- občanský průkaz
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- rodný list dítěte
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout v mateřských školách, na recepcích Magistrátu města Děčín nebo na odboru školství a kultury.
Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je nutné předem domluvit s vedením mateřské školy termín náhradní.


Ředitelé a ředitelky MŠ a ZŠ v Děčíně

Naposledy změněno: 04.04.2014 - 11:02
 

Back to top