Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
20.06.2014 - 00:00

Dotazníkové šetření pro obyvatele sídliště Děčín IX – Bynov

Autor:

V minulém čísle Zpravodaje statutární město Děčín informovalo obyvatele sídliště Děčín – Bynov o chystaném dotazníkovém šetření, které má za cíl získat zpětnou vazbu k plánované revitalizaci veřejného prostranství panelového sídliště Děčín – Bynov. Samotná revitalizace sídliště v Bynově bude moci začít v případě úspěšného podání a schválení žádosti o dotaci v rámci plánované výzvy Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Tímto se obracíme na Vás, na obyvatele sídliště Děčín - Bynov, s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Bude od Vás velice laskavé, když věnujete svůj čas vyplnění dotazníku.

Dotazník lze vyplnit fyzicky v papírové podobě nebo elektronicky prostřednictvím webu města. Dotazníky v papírové podobě byly distribuovány ve Zpravodaji, který vyšel v pátek 20. 6. 2014, zároveň jsou tištěné dotazníky k dispozici na recepcích obou budov magistrátu. Odkaz na elektronickou verzi dotazníku naleznete na konci tohoto článku.

V případě vyplnění papírového dotazníku, tento vhoďte do jednoho ze sběrných boxů instalovaných na těchto místech:

  • Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV – na recepci
  • Magistrát města Děčín, ul. 28. října 1155/2, Děčín II – na recepci
  • Prodejna Penny Market Děčín – Bynov

Vyplněné dotazníky můžete vkládat do sběrných boxů nebo vyplňovat prostřednictvím webu města nejpozději do pátku 1. srpna 2014 do 10:00 hod.

S výsledky dotazníkového šetření budou obyvatelé blíže seznámeni na veřejném projednání s obyvateli panelového sídliště Děčín - Bynov, které se uskuteční v průběhu měsíce září 2014. O přesném termínu budete informováni. V případě jakýchkoliv dotazů k vyplňování dotazníku se, prosím, obracejte na projektového pracovníka odboru rozvoje p. Schejbalovou, tel.: 412 593 161, e-mail: .

Děkujeme za Vaši ochotu pomoci k rozvoji města Děčína a především okolí Vašeho bydliště.

Elektronická verze dotazníku

Naposledy změněno: 20.06.2014 - 08:04
 

Back to top