Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
16.07.2014 - 14:25

Vodovod ve Wolkerově ulici se bude rekonstruovat

Autor:

Jedná se o rekonstrukci 111 let staré kanalizace a 105 let starého vodovodu v Děčíně, Wolkerově ulici. Stávající jednotná kanalizace z roku 1903 ve Wolkerově ulici je rozvodím rozdělena na stoku zakončenou v Riegrově ulici a v ulici Čs. armády.

Betonová stoka je ve špatném stavu. Došlo ke korozi betonových trub (do 50 %) a jsou viditelné díry ve dně, v důsledku čehož vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací je veden ocelový vodovod z roku 1909. Zajišťuje nejen zásobování přilehlých objektů, ale i zokruhování vodovodní sítě města. Dožilý vodovod je značně inkrustovaný, proto bude rekonstruován současně s kanalizací.
Vlastní práce budou zahájeny v těchto dnech. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2014.

Naposledy změněno: 16.07.2014 - 14:59
 

Back to top