Adresáře 2018

Dokumenty

ToggleTitulekDatum
pdf 01 OSČ - Informace ke komunikaci v Malšovicích ( pdf, 158 KB ) (1329 stažení)
pdf 02 OSČ - Informace ze správního spisu MDC/SD-28/16120/2017 ( pdf, 190 KB ) (1259 stažení)
pdf 03 OŠK - Vyúčtování dotace na akci Tyršův Děčín ( pdf, 110 KB ) (1253 stažení)
pdf 04 OR - Investiční plán akcí na rok 2018 ( pdf, 806 KB ) (1254 stažení)
pdf 05 OŽP - Dotaz na důvod pokácení jehličnanů ( pdf, 297 KB ) (1319 stažení)
pdf 06 TAJ - Informace - povolení k provozování parkoviště ( pdf, 113 KB ) (1308 stažení)
pdf 07 TAJ - Informace - Zámek Děčín ( pdf, 1.14 MB ) (1294 stažení)
pdf 08 OPO - Poskytnutí jednacího řádu rady města ( pdf, 502 KB ) (1205 stažení)
pdf 09 TAJ - Informace k GDPR ( pdf, 162 KB ) (882 stažení)
pdf 10 OR - Informace k výběrovému řízení na lávku u vých. nádraží ( pdf, 750 KB ) (1342 stažení)
pdf 11 TAJ - Poskytnutí informace - zákoník práce ( pdf, 239 KB ) (1308 stažení)
pdf 12 OPO - Dotaz na hlasování zastupitelstva ( pdf, 1.33 MB ) (1382 stažení)
pdf 13 OPO - Informace k usnesení rady města RM 18 05 39 04 ( pdf, 935 KB ) (1349 stažení)
pdf 14 OPO - Poskytnutí výpisu ze zápisu ZM ( pdf, 56 KB ) (1346 stažení)
pdf 15 OŽP - Informace k těžbě na Škrabkách ( pdf, 53 KB ) (1221 stažení)
pdf 16 OŽP - Odlov zvěře v honitbách ( pdf, 54 KB ) (1346 stažení)
pdf 17 OSU - Informace o počtu vedených řízení podle stavebního zákona. ( pdf, 54 KB ) (1319 stažení)
pdf 18 TAJ - Informace o uzavřených Kolektivních smlouvách ( pdf, 54 KB ) (1308 stažení)
pdf 19 OR - Hlasování ( pdf, 348 KB ) (1404 stažení)
pdf 20 OSU - Počet řízení ve správního obvodu zaniklého stavebního úřadu Jílové ( pdf, 48 KB ) (1250 stažení)
pdf 21 OSU - Informace k vyjádření Povodí Labe ( pdf, 54 KB ) (1286 stažení)
pdf 22 TAJ - Iinformace o zajištění výkonu osoby pověřené ochranou osobních údajů a o výši nákladů na GDPR ( pdf, 57 KB ) (1240 stažení)
pdf 23 OR - Informace k výměně tobogánů ( pdf, 428 KB ) (1412 stažení)
pdf 24 TAJ - Informace o nákladech souvisejících s managmantem kvality dle normy ISO 9001:2015 ( pdf, 57 KB ) (1210 stažení)
pdf 25 MP - Úkony hlídky MP ( pdf, 81 KB ) (1315 stažení)
pdf 26 OŠK - Informace k dotaci poskytnuté MC Bělásek ( pdf, 74 KB ) (1210 stažení)
pdf 27 - OSÚ - Informace k rozhodnutí na komerční objekt KFC Děčín ( pdf, 88 KB ) (1245 stažení)
pdf 28 OR - Informace k zakázce na osvětlení zimního stadionu ( pdf, 339 KB ) (1203 stažení)
pdf 29 TAJ - Poskytnutí směrnice ( pdf, 445 KB ) (1277 stažení)
pdf 30 OR - Informace - městský architekt ( pdf, 1.81 MB ) (1323 stažení)
pdf 31 OKD - MAD a cena za kilometr ( pdf, 482 KB ) (1324 stažení)
pdf 32 OSC - Poskytnutí informací ze spisu sp. zn. MDC/Rp-3356/89072/2017 ( pdf, 133 KB ) (1157 stažení)
pdf 33 OPO - Zpravodaj - náklady ( pdf, 169 KB ) (1226 stažení)
pdf 34 TAJ - Informace k nákladům na členy všech komisí rady města ( pdf, 87 KB ) (1175 stažení)
pdf 35 OKD - Informace k Technickým službám Děčín ( pdf, 869 KB ) (1188 stažení)
pdf 36 OPO - Informace ke zpravodaji města ( pdf, 173 KB ) (1194 stažení)
pdf 37 TAJ - Dotazy ke kontrolám smluv uzavřených s HC Děčín z. s. v letech 2009 až 2018 ( pdf, 57 KB ) (1088 stažení)
pdf 38 OŽP - Informace o odlovu prasete divokého a jelena evropského v honitbě Studený vrch, Pustý zámek a Česká Kamenice ( pdf, 125 KB ) (1061 stažení)
pdf 39 TAJ - Informace k panelu pod Kvádrberkuem a k bodovým výspravám vozovky ( pdf, 398 KB ) (1103 stažení)
pdf 40 OŠK - Poskytnutí smluv s HC Děčín z. s. a vyúčtování ( pdf, 82 KB ) (1123 stažení)
pdf 41 OŠK - Vyúčtování akce Tyršův Děčín ( pdf, 86 KB ) (1144 stažení)
pdf 42 OKD - Změna dopravního značení ( pdf, 5.35 MB ) (987 stažení)
pdf 43 OSÚ - Informace – o územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních ( pdf, 53 KB ) (1038 stažení)
pdf 44 OŽP - Informace k udělení výjimky ( pdf, 90 KB ) (1162 stažení)
pdf 45 OŽP - Informace o přijatých opatření k odstranění nezákonného stavu ( pdf, 119 KB ) (1062 stažení)
pdf 46 OSC - Informace ze správního spisu sp. zn. MDC/Rp-1048/26096/2018 ( pdf, 139 KB ) (997 stažení)
pdf 47 OMH - Byty ve vlastnictví města ( pdf, 377 KB ) (1116 stažení)
pdf 48 TAJ - Zřizovací listina SMS ( pdf, 59 KB ) (1047 stažení)
pdf 49 OŽP - Podnět o přijatých opatření k odstranění nezákonného stavu v Honebním společenstvu Markvartice a Honebním společenstvu Pustý zámek ( pdf, 118 KB ) (916 stažení)
pdf 50 OPO - Přehled komisí RM ( pdf, 1.15 MB ) (1418 stažení)

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Jaroslav Hrouda
  pověřen výkonem pravomoci
  primátora města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
443
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2019
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top