Adresáře 2019

Dokumenty

ToggleTitulekDatum
pdf 01 OSC - Poskytnutí informací ze spisu zn. MDC/Rp-3435/78617/2018 ( pdf, 154 KB ) (861 stažení)
pdf 02 OSC - Poskytnutí informací z přestupkového spisu sp. zn. MDC/Rp-4378/102293/2018 ( pdf, 141 KB ) (837 stažení)
pdf 03 OŠK - Informace k využívání služeb ( pdf, 78 KB ) (858 stažení)
pdf 04 OŽP - Přijatá opatření - vyřízení stížnosti z roku 2018 ( pdf, 186 KB ) (857 stažení)
pdf 05 OR - Investiční akce ( pdf, 1.65 MB ) (864 stažení)
pdf 06 OSÚ - Informace o vyvlastňovacích řízeních ( pdf, 52 KB ) (816 stažení)
pdf 07 OSČ - Žádost o poskytnutí informace ve věci týkající se reklamního sdělení ( pdf, 88 KB ) (790 stažení)
pdf 08 TAJ - Informace k parkovacím kartám ZTP ( pdf, 122 KB ) (916 stažení)
pdf 09 OKD - Informace k městskému mobiliáři ( pdf, 104 KB ) (781 stažení)
pdf 10 OR - Informace k revitalizaci zázemí zámeckého areálu ( pdf, 319 KB ) (779 stažení)
pdf 11 OMH - Informace k pronájmu ( pdf, 3.34 MB ) (814 stažení)
pdf 12 TAJ - Informace ke stížnosti ( pdf, 317 KB ) (764 stažení)
pdf 13 OE - Informace o došlých fakturách za rok 2018 ( pdf, 328 KB ) (707 stažení)
pdf 14 OPO - Docházka členů RM ( pdf, 389 KB ) (776 stažení)
pdf 15 TAJ - Poskytnutí informace na hromadný dotaz ( pdf, 814 KB ) (742 stažení)
pdf 16 OSÚ - Informace ke kolaudacím ( pdf, 377 KB ) (747 stažení)
pdf 17 OSC - Úprava provozu dopravním značením ( pdf, 125 KB ) (758 stažení)
pdf 18 OŽP - Informace o odlovu jelena siky ( pdf, 123 KB ) (740 stažení)
pdf 19 TAJ - Odpověď na hromadný dotaz - doplnění ( pdf, 589 KB ) (686 stažení)
pdf 20 OPO - Informace ke komunikaci s občany ( pdf, 437 KB ) (653 stažení)
pdf 21 TAJ - Informace k přestupkovému řízení ( pdf, 109 KB ) (644 stažení)
pdf 22 OR - Informace k revitalizaci Podmokel ( pdf, 1.28 MB ) (691 stažení)
pdf 23 TAJ - Poskytnutí smlouvy s Marius Pedersen ( pdf, 108 KB ) (624 stažení)
pdf 24 TAJ - Informace ke stavbě na pozemku p.č. 786 kat. území Děčín ( pdf, 1.10 MB ) (634 stažení)
pdf 25 OR - Informace k projektu Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska ( pdf, 1.83 MB ) (592 stažení)
pdf 26 OR - Informace k revitalizaci Podmokel - odmítnutí ( pdf, 1.59 MB ) (585 stažení)
pdf 27 OR - Informace k lávce k východnímu nádraží ( pdf, 895 KB ) (617 stažení)
pdf 28 OŽP - Poskytnutí kopie žádosti ( pdf, 87 KB ) (581 stažení)
pdf 29 OR - Poskytnutí kopií ze stavebního deníku ( pdf, 125 KB ) (769 stažení)
pdf 30 OPO - Poskytnutí zápisu z jednání RM ( pdf, 153 KB ) (538 stažení)
pdf 31 OE - Informace k akciím SČP a.s. ( pdf, 351 KB ) (489 stažení)
pdf 32 TAJ - Poskytnutí Směrnice č. 5 ( pdf, 104 KB ) (515 stažení)
pdf 33 OSČ - Informace o platu a odměnách ( pdf, 107 KB ) (503 stažení)
pdf 34 OSČ - Informace o platech - odmítnutí ( pdf, 106 KB ) (535 stažení)
pdf 35 OKD - Dotaz - detekce hustoty silničního provozu ( pdf, 1.26 MB ) (494 stažení)
pdf 36 OSČ - Informace k přestupkům ( pdf, 102 KB ) (497 stažení)
pdf 37 SÚ - Informace o územních řízeních ( pdf, 59 KB ) (475 stažení)
pdf 38 OR - Poskytnutí interní směrnice týkající se veřejných zakázek ( pdf, 625 KB ) (448 stažení)
pdf 39 SÚ - Informace týkající se údajů o stavbě chodníku ( pdf, 63 KB ) (504 stažení)
pdf 40 MP - Úkony hlídky MP ( pdf, 99 KB ) (615 stažení)
pdf 41 TAJ - Informace k zámku - stížnost ( pdf, 147 KB ) (68 stažení)
pdf 42 OR - Informace k revitalizaci Podmokel ( pdf, 400 KB ) (401 stažení)
pdf 43 OPO - Poskytnutí informací z jednání rady města ( pdf, 154 KB ) (438 stažení)
pdf 44 OSČ - Informace k vydání občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu ( pdf, 109 KB ) (420 stažení)
pdf 45 OŽP Informace k mytí vozidel ( pdf, 83 KB ) (371 stažení)
pdf 46 OSČ - Informace ke správě komunikací ( pdf, 163 KB ) (379 stažení)
pdf 47 OŽP - Informace k vodovodu Čáslav ( pdf, 83 KB ) (342 stažení)
pdf 48 OŽP - Informace k vydání stavebních povolení a nakládání s vodami ( pdf, 109 KB ) (347 stažení)
pdf 49 OSÚ - Informace k návrhu Územního plánu Huntířov ( pdf, 70 KB ) (341 stažení)
pdf 50 OSÚ - Sdělení aktivních správců technické infrastruktury ( pdf, 105 KB ) (354 stažení)

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Jaroslav Hrouda
  pověřen výkonem pravomoci
  primátora města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
443
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2019
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top