21.07.2020 - 13:56

Seznamte se s návrhem Strategického plánu rozvoje města Děčín 2021 – 2027

Autor:

Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 – 2027 je připravený k připomínkování veřejnosti. Jedná se o dokument, který je klíčový pro plánování rozvoje města. Stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní cíle a opatření k jeho rozvoji. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky. Strategický plán aktualizuje předchozí plán, je doplněný o nové cíle a aktivity, které přinesl vývoj situace v posledních letech a také nové potřeby města. Jeho smyslem je rovněž připravit město na programové období EU 2021 – 2027.

„Příprava strategického plánu, který stanovuje, kam se má rozvoj našeho města ubírat, byla velmi náročná. Na jeho tvorbě měla možnost kromě odborníků a zaměstnanců magistrátu podílet se i veřejnost v rámci jednotlivých pracovních skupin. Myslím, že se podařilo vytvořit dokument, který je aktuální a jasně stanovuje budoucí rozvoj našeho města,“ řekl Jaroslav Hrouda, pověřený výkonem pravomoci primátora.

Mezi rozvojové cíle patří například:

- aktivně komunikovat s podnikateli a kde je to na úrovni města možné, řešit jejich potřeby,

- připravovat a nabízet vhodné areály, objekty a pozemky, především kategorie brownfield, pro další podnikatelské využití;

- zvýšit využívání pěší a cyklistické dopravy obyvateli města,

- rozšířit bezbariérovost, rozvíjet doprovodnou infrastrukturu pro cyklistiku i pěší pohyb po městě,

- využívat cyklodopravu pro každodenní dojíždění a pro rekreaci,

- Zajistit dostatek parkovacích ploch v rezidenčních částech města a pro multimodální dopravu

- vytvářet podmínky, které motivovaným lidem umožní zlepšování jejich bytové situace,

- eliminovat zneužívání sociální podpory na bydlení,

- zvyšovat kvalitu a dostupnost volnočasových aktivit, tím podporovat aktivní životní styl, zaměřit více podpory na rodiny a aktivní obyvatele,

- vyvážit rozložení podpory mezi rezidenty a návštěvníky města,

- zajistit kvalitní vzdělání pro budoucí uplatnění v životě i na trhu práce, vzdělávání se vztahem k městu a k místnímu trhu práce, rozvíjet potenciál všech žáků.

Připomínky k dokumentu je možné zaslat do 17.8. 2020 na e-mailovou adresu . Po zapracování připomínek bude dokument projednán zastupitelstvem města v říjnu.

Počet zobrazení: 1185 Naposledy změněno: 31.08.2020 - 09:09
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top