20.01.2015 - 13:06

1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 29. ledna 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 29.01.2014
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 01 01 01Volba návrhové komise
2Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 01 02 01Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh na odvolání z funkce člena finančního výboru a návrh na zvolení do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 01 03 01,   ZM 15 01 03 04ZM 15 01 03 01,   ZM 15 01 03 04Návrh na odvolání z funkce člena finančního výboru a návrh na zvolení do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 01 03 02Určení způsobu volby členů výborů
ZM 15 01 03 03Volba volební komise
4Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 01 04 01ZM 15 01 04 01ZM 15 01 04 01Návrh na vydání nového jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
5Stanovení měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, člena komise rady a dále peněžní plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva
ZM 15 01 05 01ZM 15 01 05 01Stanovení odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, člena komise rady a dále peněžní plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva
6Odprodej obytných a nebytových domů
ZM 15 01 06 01ZM 15 01 06 01Žádost o úhradu nákladů za dodatečnou kolaudaci bytových jednotek
7Ostatní záležitosti
ZM 15 01 07 01ZM 15 01 07 01Změny Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
ZM 15 01 07 02ZM 15 01 07 02Změny Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
ZM 15 01 07 03neobsazeno
ZM 15 01 07 04ZM 15 01 07 04Prominutí příslušenství z prodlení při placení nájmu bytu
ZM 15 01 07 05neobsazeno
ZM 15 01 07 06 - 07ZM 15 01 07 06 - 07Dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 15 01 07 08ZM 15 01 07 08Žádost p. R. D. o prominutí pohledávky
ZM 15 01 07 09ZM 15 01 07 09Informace paní H. K. o mimořádné situaci při splácení úvěru
8Odprodej pozemků
ZM 15 01 08 01ZM 15 01 08 01Prodej pozemků, částí pozemků v k.ú. Bynov - záměr
ZM 15 01 08 02ZM 15 01 08 02Směna pozemků v k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM 15 01 08 03ZM 15 01 08 03Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 01 08 04ZM 15 01 08 04Prodej pozemků v k.ú. Folknáře, Vilsnice, Březiny u Děčína – záměr
ZM 15 01 08 05ZM 15 01 08 05Pozemek p.č. 223/1 k.ú. Boletice nad Labem - prodej
ZM 15 01 08 06ZM 15 01 08 06Prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem
ZM 15 01 08 07ZM 15 01 08 07Prodej pozemků v k.ú. Děčín
ZM 15 01 08 08ZM 15 01 08 08Prodej části pozemku v k.ú. Děčín
ZM 15 01 08 09ZM 15 01 08 09Prodej pozemku, části pozemku v k.ú. Dolní Žleb
ZM 15 01 08 10ZM 15 01 08 10Převod, výkup pozemku v k.ú. Děčín - revokace
9Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 01 09 01Informace o činnostech orgánů města
10Diskuse a závěr
ZM 15 01 10 01Diskuse a závěr

Média

Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:35

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top