16.11.2015 - 16:44

9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 26. listopadu 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.11.2015
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM 15 09 01 01Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 09 01 02Volba návrhové komise
2Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 09 02 01Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Dotace na provoz Informačního centra na hlavním nádraží
ZM 15 04 03 01Dotace na provoz informačního centra v budově hlavního nádraží
4Ostatní záležitosti
ZM 15 09 04 01Zápis ze 6., 7. a 8. zasedání kontrolního výboru ZM
ZM 15 09 04 02Návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v r. 2016
ZM 15 09 04 03Poskytnutí věcného daru – nafukovacího raftu PULSAR 380
ZM 15 09 04 04Cena statutárního města Děčín 2015
ZM 15 09 04 05Doplňková pravidla – prodej bytů - změna
ZM 15 09 04 06Návrh dotace na činnost mládeže v oblasti sportu pro rok 2015 – HC Děčín, z. s.
ZM 15 09 04 07Žádost o prominutí pohledávky
ZM 15 09 04 08Převod vybudovaných staveb do majetku statutárního města Děčín
ZM 15 09 04 09Snížení příslušenství z prodlení
ZM 15 09 04 10Bezúplatný převod starší výpočetní techniky pro Asociaci vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižené AVAZ Děčín
5Odprodej pozemků
ZM 15 09 05 01Prodej pozemků v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 09 05 02Prodej pozemku p.č. 71 k.ú. Lesná u Děčína - záměr
ZM 15 09 05 03Prodej pozemků v k.ú. Křešice u Děčína – záměr   
ZM 15 09 05 04Prodej částí pozemků v k.ú. Bynov – záměr
ZM 15 09 05 05Prodej části pozemku p.č. 1272/1 k.ú. Březiny u Děčína - záměr
ZM 15 09 05 06Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM 15 09 05 07Odpočívky Labská stezka, k.ú. Děčín a k.ú. Dolní Žleb - majetkové urovnání
ZM 15 09 05 08Prodej částí pozemků p.č. 687/3 a 682/1 k.ú. Děčín - Staré Město - záměr
ZM 15 09 05 09Prodej částí pozemků p.č. 495/7 a 495/11 k.ú. Děčín-Staré Město - záměr
ZM 15 09 05 10Prodej části pozemku p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčín - záměr
ZM 15 09 05 11Prodej částí pozemků p.č. 1047/4,1047/48 k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM 15 09 05 12Prodej části pozemku p.č. 164 k.ú. Vilsnice
ZM 15 09 05 13Prodej částí pozemků v k.ú. Dolní Žleb
ZM 15 09 05 14Prodej části pozemku p.č. 845/2 k.ú. Křešice u Děčína
ZM 15 09 05 15-17Prodej, výkup částí pozemků k.ú. Prostřední Žleb
ZM 15 09 05 18Zásady- prodej pozemků - změna
ZM 15 09 05 19Pozemek p.č. 3569/4 k.ú. Podmokly - vzdání se předkupního práva
6Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 09 06 01Informace o činnostech orgánů města
7Diskuse a závěr
ZM 15 09 07 01 Diskuse a závěr

Média

Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:34

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top