13.05.2016 - 10:50

5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat ve čtvrtek dne 26. května 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.05.2016
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM 16 05 01 01Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 05 01 02Volba návrhové komise
2Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 05 02 01Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh na pokračování pořizování Územního plánu Děčín
ZM 16 05 03 01Návrh na pokračování pořizování Územního plánu Děčín
4Návrh na zástupce města do dozorčí rady obchodní společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice
ZM 16 05 04 01Návrh na zástupce města do dozorčí rady obchodní společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice
5Dotace na provoz osobní lodní dopravy
ZM 16 05 05 01Osobní lodní doprava v Děčíně – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě
6Ostatní záležitosti
ZM 16 05 06 01Finanční příspěvek (dar) spolku Liberty People
ZM 16 05 06 02Peněžní dar na obnovu sportovního hřiště v lokalitě Škrabky
ZM 16 05 06 03Zápis č. 2. z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 16 05 06 04Dohoda o narovnání
ZM 16 05 06 05Žádost o povolení splátek
ZM 16 05 06 06Žádost o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 16 05 06 07Zápis č. 3/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 13.04.2016
ZM 16 05 06 08Zápis z 13. zasedání kontrolního výboru ze dne 17.03.2016, Zápis z 14. zasedání kontrolního výboru ze dne 21.04.2016
ZM 16 05 06 09Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně
 Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně - příloha
ZM 16 05 06 10Koncepce rozvoje školství statutárního města Děčín
ZM 16 05 06 11Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
7Odprodej pozemků
ZM 16 05 07 01Pozemek p.č. 3657/30 v k.ú. Podmokly – věcné břemeno – částečná revokace
ZM 16 05 07 02Prodej částí pozemku p.č. 66/6 v k.ú. Bělá u Děčína – záměr   
ZM 16 05 07 03Pozemky v k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM 16 05 07 04Prodej pozemku p.č. 165 k.ú. Křešice u Děčína - záměr
ZM 16 05 07 05Prodej pozemku p.p.č. 429 k.ú. Maxičky a p.č. 981 k.ú. Vilsnice - záměr
ZM 16 05 07 06Prodej pozemku p.č. 205 v k.ú. Chrochvice – záměr
ZM 16 05 07 07Prodej pozemku p.č. 896 k.ú. Křešice u Děčína - záměr
ZM 16 05 07 08Prodej části pozemku p.č. 634 k.ú. Chrochvice
ZM 16 05 07 09Prodej části pozemku p.p.č. 1291 k.ú. Prostřední Žleb
ZM 16 05 07 10Prodej pozemku p.č. 711/6 k.ú. Děčín - Staré Město
ZM 16 05 07 11Prodej pozemku p.č. 2095 k.ú. Děčín
ZM 16 05 07 12Oldřichovský potok, ulice Jelení - majetkové urovnání   
ZM 16 05 07 13-14Výkup nemovitostí v k.ú. Boletice nad Labem a k.ú. Podmokly     
ZM 16 05 07 15Výkup přípojky el. energie na pozemku p.č. 276/81 k.ú. Březiny u Děčína
ZM 16 05 07 16Prodej pozemku v k.ú. Podmokly – revokace
ZM 16 05 07 17Prodej pozemku p.č. 1517 k.ú. Krásný Studenec - revokace, prodej
8Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 05 08 01Informace o činnostech orgánů města
9Diskuse a závěr

Média

PŘÍMÝ PŘENOS SKONČIL - VIDEO SE ANONYMIZUJE a JE NEVEŘEJNÉ
Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:32

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top