Nastavení přístupnosti

loading...

Cestovní doklad - životní situace
01 - Kde a s kým můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Vedoucí odboru:

Ing. Vladimíra Holečková
 412 591 121   vladimira.holeckova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 08:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek: 08:00 - 13:00 hodin

Pracovníci agendy:

Pavla Tondrová
 412 591 421
 pavla.tondrova@mmdecin.cz

Ilona Smoligová
 412 591 139
 ilona.smoligova@mmdecin.cz

Pavla Klomfarová
 412 591 156
 pavla.klomfarova@mmdecin.cz

Marek Smutný
 412 591 153
 marek.smutny@mmdecin.cz

Informace o zpracovaných dokladech (k vyzvednutí):   412 591 153

Elektronické objednání na úřad:

02 - S čím se na výše uvedené pracovnice můžete obrátit
 • Žádost o vydání biometrického cestovního pasu
 • Źádost o vydání biometrického cestovního pasu v kratší lhůtě (takzvaný blesk)
 • Žádost o vydání biometrického cestovního pasu v kratší lhůtě (takzvaný superblesk)
 • Nahlášení ztráty nebo odcizení cestovních doklad
03 - Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státním občanství (vyžaduje se při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky),
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za dítě mladší 15let - rodný list (předkládá se vždy),
 • doklady (rozsudek, rodný list dítětě) prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, opatrovníkem, poručníkem atd., tedy osobou, které bylo dítě mladší 15let svěřeno do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které na základě soudního rozhodnutí pečuje o dítě mladší 15let,
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla příslušným rozhodnutím soudu omezena.
04 - Bližší informace

Lhůty pro vyřízení:

 • standardní lhůta je 30 dnů,
 • zkrácená lhůta do 24 hodin,
 • zkrácená lhůta 5 pracovních dnů,
 • je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, lhůta činí 120 dnů.

Převzetí cestovního pasu:

Cestovní pas, vydaný v pracovních dnech do 24 hodin, lze převzít pouze u Ministerstva vnitra, Na Pankráci 1623/72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).

Platnost dokladu:

 • dětem do 15let pas platí 5 let,
 • občanům nad 15 let pas platí 10 let.

Platnost cestovního pasu končí:

 • uvedeným dnem platnosti (některé státy však vyžadují delší datum platnosti),
 • pokud je nahlášeno jeho odcizení nebo ztráta,
 • pokud uplynuly 3 měsíce ode dne změny příjmení občana (pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství),
 • pokud o neplatnosti rozhodne úřad, který cestovní pasy vydává (na základě toho, že je poškozena celistvost cestovního pasu, některé údaje jsou nečitelné nebo jeho držitel podstatně změnil podobu).

Adresa Ministerstva vnitra ČR

cestovni pasy   cestovani deti

Obrázky zvětšíte kliknutím myší na obrázek.

05 - Správní poplatky

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů:

občan starší 15 let600 Kč

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

Za převzetí cestovního pasu:

Za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů:

 • Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách:

vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra6 000 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností4 000 Kč

občanům mladším 15 let:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra2 000 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností1 500 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra3 000 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností2 000 Kč
převzetí u Ministerstva vnitra1 000 Kč

občanům mladším 15 let:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra1 000 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností500 Kč
převzetí u Ministerstva vnitra500 Kč

Lhůty pro vyřízení:

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to:

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů.

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Počasí v Děčíně

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top