29.03.2013 - 14:31

Náhradní rodinná péče

Autor:
Životní situace
Zprostředkování náhradní rodinné péče:

• osvojení
• pěstounská péče
• pěstounská péče na přechodnou dobu
• předpěstounská a předadopční péče
• poručnictví
• cizí péče
Základní informace k životní situaci
Řízení o zprostředkování náhradní rodinné péče - to znamená, že dítě je svěřeno do péče jiného občana než rodiče.

Ucelené informace týkající se náhradní rodinné péče jsou uvedeny na webovém portálu projektu náhradní rodinné péče www.adopce.com
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žadatelem o náhradní rodinnou péči může být občan České republiky, který má na jejím území trvalý pobyt, nebo cizinec, který má na území České republiky povolení k trvalému pobytu, případně který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Základní podmínky uvádí zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů: podání žádosti, trestní bezúhonnost, způsobilý zdravotní stav, odpovídající sociální prostředí, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Žádost podává fyzická osoba, která má zájem o náhradní rodinnou péči, u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště žadatele.
Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín 4 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - budova A3, Mírové nám. 242/4, Děčín IV
Úřední hodiny: Po, St 8:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00; Pá 8:00 – 12:00

 

Radka Mrazíková, tel. 412 593 153, radka.mrazikova@mmdecin.cz

Mgr. Irena Bláhová, 412 593 257,

Bc. Pavla Syrová, 412 593 409, 

Mgr. Kláru Meisnerovou, 412593322,

Bc. Kristýna Benešová, 412 593 260,

Jaké informace a doklady musíte mít s sebou
Při osobním jednání je třeba předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas, cizinec povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o hlášení k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dní.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Potřebné tiskopisy jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí u pracovnice pro náhradní rodinnou péči.
Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Bez poplatků
Jaké jsou lhůty
Dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je žádost zpracována do 30 dnů ode dne podání (u složitých případů do 60 dnů), poté zaslána k dalšímu řízení Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
Můžete využít tuto elektronickou službu
e-mail viz. výše
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Vyřazení žádosti z evidence žadatelů
Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
viz. kontakty výše

Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociálně právní ochrany dětí - Magistrátu města Děčín
Kdy byl návod naposledy akutalizován nebo byla ověřena jeho správnost
06.12.2017
Datum konce platnosti návodu
Nestanoveno
 
 
Počet zobrazení: 192 Naposledy změněno: 12.02.2018 - 12:28
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top