29.03.2013 - 14:32

Kurátor pro děti a mládež

Autor:
Životní situace
Výchovné problémy nezletilých dětí a mladistvých
Trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých
Základní informace k životní situaci
Řeší se především problematika:
- nezletilých dětí (ve věku do 15 let), které se dopustily činu jinak trestného
- mladistvých (ve věku 15 až 18 let), kteří spáchali přestupek, případně provinění
- dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování (krádeže, záškoláctví, útěky z domova, šikana, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce a další.)
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, orgány činné v trestním řízení, soudy, školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení, ale i samotné dítě. Upozornit může orgán sociálně-právní ochrany každý občan.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
1. rodiče nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte potřebují poradit při nápravě nedostatků ve výchově dítěte,
2. orgány činné v trestním řízení požadují zprávu o poměrech dítěte,
3. školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení upozorní na nedostatky ve výchově dětí a mladistvých, případně na děti s poruchami chování.

Při řešení situace je nezbytný osobní kontakt s nezletilým dítětem (mladistvým) a jeho zákonným zástupcem.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řešení situace je zahájeno oznámením rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, dotazem orgánů činných v trestním řízení či soudu, sdělením školy a školských zařízeních, zdravotnických zařízení, upozorněním občanů.
Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín 4 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - budova A3 - první patro, Mírové nám. 242/4, Děčín IV
Úřední hodiny: Po, St 8:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00; Pá 8:00 – 12:00


Vedoucí oddělení prevence a kurátorské činnosti:
Mgr. Lenka Galambová tel. 412 593 154; č. dv. 213

Kurátoři pro děti a mládež:
Bc. Jindřich Macoun, DiS. tel. 412 593 168; budova A3, Na Valech 156/6, Děčín IV, č. dv. 202
Lenka Mazáčková tel. 412 593 194; budova A3, Na Valech 156/6, Děčín IV, č. dv. 203
Bc. Ivana Roučková tel. 412 593 208; budova A3, Na Valech 156/6, Děčín IV, č. dv. 206
Bc. Kateřina Vašáková , tel. 412 593 350
Mgr. Veronika Kropáčková, tel. 412 593 244

Jaké informace a doklady musíte mít s sebou
Platný občanský průkaz, případně jiný doklad totožnosti, při prvním kontaktu je vhodné mít k dispozici rodný list nezletilého dítěte.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádné
Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Bez poplatků
Jaké jsou lhůty
Bezodkladně, nicméně lhůty nelze obecně stanovit, neboť se jedná o odborný proces.
Můžete využít tuto elektronickou službu
Bc. Jindřich Macoun, DiS. tel. 412 593 168; budova A3, Na Valech 156/6, Děčín IV, č. dv. 202
Lenka Mazáčková tel. 412 593 194; budova A3, Na Valech 156/6, Děčín IV, č. dv. 203
Bc. Ivana Roučková tel. 412 593 208; budova A3, Na Valech 156/6, Děčín IV, č. dv. 206
Bc. Kateřina Vašáková , tel. 412 593 350
Mgr. Veronika Kropáčková, tel. 412 593 244
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Sankce jsou upraveny § 59 – 59 e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Vedoucí oddělení prevence a kurátorské činnosti:
Mgr. Lenka Galambová tel. 412 593 154; č. dv. 213

Kurátoři pro děti a mládež: 
Bc. Jindřich Macoun, DiS. tel. 412 593 168; budova A3, Na Valech 156/6, Děčín IV, č. dv. 202
Lenka Mazáčková tel. 412 593 194; budova A3, Na Valech 156/6, Děčín IV, č. dv. 203
Bc. Ivana Roučková tel. 412 593 208; budova A3, Na Valech 156/6, Děčín IV, č. dv. 206
Bc. Kateřina Vašáková , tel. 412 593 350
Mgr. Veronika Kropáčková, tel. 412 593 244
Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociálně-právní ochrany dětí - Magistrátu města Děčín
Kdy byl návod naposledy akutalizován nebo byla ověřena jeho správnost
08.2.2016
Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti není stanoven.
 
 
Počet zobrazení: 170 Naposledy změněno: 12.02.2018 - 12:30
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top