29.03.2013 - 14:33

Péče o rodinu a děti

Autor:
Životní situace
Úprava poměrů k nezletilým dětem
Nedostatečná péče o děti
Další sociální pomoc dětem a jejich rodičům
Základní informace k životní situaci
Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí především:
• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zvláště na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti či nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Rovněž se zaměřuje na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, dopouštění se přestupků či trestných činů, jsou uživateli návykových látek nebo mají jiné výchovné problémy), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu. Kromě toho se sociálně-právní ochrana zaměřuje na děti, na nichž byl spáchán trestný čin, a na děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu.

Ve všech uvedených a dalších obtížných rodinných, sociálních a osobních situacích, týkajících se nezletilého dítěte je poskytováno odborné poradenství, zprostředkována pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť. Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, je mu zajištěna pomoc.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení, ale i samotné dítě. Každý fyzická i právnická osoba může orgán sociálně-právní ochrany upozornit na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Rodič, dítě, kterákoli jiná fyzická či právnická osoba poskytne informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena. Orgán sociálně-právní ochrany bezodkladně provede komplexní sociální šetření skutečné situace v rodině dítěte, v jeho bydlišti, eventuálně ve školském nebo zdravotnickém zařízení. Informace získané tímto sociálním šetřením orgán sociálně právní ochrany dětí vyhodnotí a následně navrhne odpovídající způsob řešení.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí nabízí klientům poradenskou činnost, pomoc při sanaci rodiny nebo využití opatření na ochranu dětí. V případě významných nedostatků v rodině či vleklého konfliktu mezi rodiči je s rodinou spolupracováno do doby zlepšení poměrů.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řešení situace je zahájeno oznámením rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, dítěte samotného, státní a nestátní instituce, jiné fyzické nebo právnické osoby.
Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín 4 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vila Tereza, budova A2, Mírové nám. 242/4, Děčín IV
Úřední hodiny: Po, St 8:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00; Pá 8:00 – 12:00

Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí:
Mgr. Radka Mrazíková , vedoucí OSPOD, budova A2 - vila Tereza, č. dv. 12, tel. č.: 412593153

TERÉNNÍ PRACOVNÍCI OSPOD:
Bc. Jana Benešová - 412593196, 
Kamila Hlavová, DiS. - 412593197,
Bc. Kristýna Kočová - 412593199,
Bc. Iva Zahálková, tel.č. 412593198, email.:
Bc. Olga Lukešová, tel.č. 412593339, email:
Lenka Šumpichová, DiS. - 412593227,
Mgr. Šárka Vinterová - 412593325,
Bc. Kateřina Kulišová - 412593334,

Jaké informace a doklady musíte mít s sebou
Platný občanský průkaz, případně jiný doklad totožnosti, při prvním kontaktu je vhodné mít k dispozici rodný list nezletilého dítěte.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádné
Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Bez poplatků
Jaké jsou lhůty
Bezodkladně, nicméně lhůty nelze obecně stanovit, neboť se jedná o odborný proces.
Můžete využít tuto elektronickou službu
ano - vz. výše uvedené e-mailové kontakty
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Sankce jsou upraveny § 59 – 59 e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
kontakty viz. výše
Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociálně-právní ochrany dětí - Magistrátu města Děčín
Kdy byl návod naposledy akutalizován nebo byla ověřena jeho správnost
06.12.2017
Datum konce platnosti návodu
Nestanoveno
 
 
Počet zobrazení: 287 Naposledy změněno: 06.09.2018 - 10:17
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top