29.03.2013 - 14:34

Nepříznivá životní situace

Autor:

 

 

 

Pojmenování životní situace

 

Nepříznivá životní situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, ztráty bydlení, dluhů, závislostí,

zdravotního postižení, nemoci apod.

 

Základní informace k životní situaci

 

Oddělení sociální práce a služeb

 

 • poskytuje základní a odborné poradenství
 • vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí
 • provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění
 • realizuje přímou sociální práci s klientem
 • realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
 • intenzivně spolupracuje s orgánem sociálně právní ochrany dětí
 • doprovází klienta na jednání u institucí, úřadů a dalších subjektů
 • poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů (občanské průkazy, rodné listy)
 • předává klientovi informace o dalších možnostech využití sociálních služeb, nebo služeb obdobného charakteru vedoucí

k řešení klientovy situace

 • podílí se na koordinaci a součinnosti subjektů v oblasti poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory,

příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením

 • realizuje sociální šetření u osob na základě podnětů, které dostává od občanů nebo jiných orgánů jako jsou např. policie,

soudy, MPSV ČR apod.

 • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb, metodou komunitního plánování
 • podporuje sociální práci v obci a sociální či jiné související služby
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 • zajišťuje vydávání parkovacích průkazů, které označují vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle zákona

o silničním provozu

 • ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle zákona č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního

zabezpečení

 • rozhoduje o úhradách za stravu a péči dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením dle zákona

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • zajišťuje sociální pohřby

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Občan, který se nachází v nepříznivé životní situaci.
Jednat může také občan, který upozorňuje na nepříznivou životní situaci jiné osoby
.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jedinou podmínkou je snaha občana, chtít s naší pomocí řešit svoji nepříznivou životní situaci.

 

Pomoc se týká:

 • osob se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním
 • osob pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
 • osob s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
 • osob ohrožených sociálním vyloučením
 • osob žijících rizikovým způsobem života
 • obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • osob, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • osob nezaměstnaných a osob s materiálními problémy
 • rodin s dětmi
 • seniorů
 • aj.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín 4, 405 38, budova A3, Na Valech 156/6, Děčín IV

Odbor sociálních věci a zdravotnictví

Oddělení sociální práce a služeb

Úřední hodiny: Po, St 8:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00; Pá 8:00 – 12:00

 

Sociální pracovnice oddělení sociální práce a služeb:
Mgr. Petra Valinová
, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. 412593191, č. dveří 114 - senioři a zdravotně postižení
Bc. Jana Hlaváčková, DiS., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. 412593164, č. dveří 218 - rodiny s dětmi, kontrola zvláštního příjemce důchodu
Bc. Šárka Pavlíková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. 412593178, č. dveří 217 - kurátor pro dospělé

Lenka Vlčková – č. dveří 219 – kl.192 – veřejný opatrovník

Kristýna Neufusová – č. dveří 219 – kl. 286 – veřejný opatrovník
Bc. Markétu Bittnerovou tel. 412593195, č. dveří 114 - senioři a zdravotně postižení

Bc. Radek Střelka - tel. 412593356, č. dveří 219 - rodiny s dětmi
Bc. Václav Machač - tel. 412593156, č. dveří 216 - osoby v krizi

Bc. Petra Milfaitová - tel. 412593249, č. dveří 218 - veřejný opatrovník

Hana Jašurková, DiS., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Distel. 412593167, č. dveří 115 - sociální pohřby, vydávání parkovacího průkazu pro osoby, zvláštní příjemce důchodů, ZTP nebo ZTP/P

V případě dotazů se lze obrátit na oddělení sociální práce a služeb Magistrátu města Děčín.

 

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

Doklad totožnosti a jiné formuláře, doklady a náležitosti nejsou předem stanoveny.

 

Správní poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty a termíny

Nejsou stanoveny. Řešení situace je vždy individuální a záleží na aktivním přístupu klienta řešit svou nepříznivou životní situaci.

 

Právní předpisy vztahující se k této situaci

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Za správnost návodu odpovídá

Oddělení sociální práce a služeb, Magistrát města Děčín.

 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

15.10.2013

 

 

 

 

 

Počet zobrazení: 246 Naposledy změněno: 22.01.2018 - 14:28
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top