Alena Smutná

Občané, kteří mají zájem pracovat v okrskových volebních komisí pro volby do poslanecké sněmovny (08.-09.10.2021) a nebudou delegování zaregistrovanými volebními stranami, se mohou předběžně hlásit na Magistrátu města Děčín na Mírovém náměstí v Děčíně IV., 1. patro, č. dv. 210, telefonicky na tel. číslech 412 593 200 – 203, nebo e-mailem: .

Volič, který nebude moci volit ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (08.-09.10.2021) ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, popřípadě zvláštnímu seznamu, si již nyní může požádat u obecního úřadu, popřípadě u zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu.
Pro organizaci a průběh voleb naleznete v příloze harmonogramů úkolů a lhůt pro organizaci voleb
Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 8. a 9. října letošního roku.

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Bynovec ke stažení zde.

Sdělujeme všem členům okrskových volebních komisí, kteří spolupracovali při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky, že dne 04.11.2020 byla ukončena činnost okrskových volebních komisí.

Magistrát města Děčín, jako pověřený obecní úřad ve funkci registračního úřadu, vylosoval pořadí volebních stran pro nové volby v Obci Bynovec. Více v příloze.

Magistrát města Děčín, jako pověřený obecní úřad ve funkci registračního úřadu, vydal rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro nové volby v Obci Bynovec, které se uskuteční dne 12.12.2020.

Informujeme všechny členy okrskových volebních komisí, že u Krajského soudu v Ústí nad Labem byly podány tři žaloby na neplatnost hlasování u voleb do zastupitelstev krajů. Činnost okrskových volebních komisí zatím nekončí. O dalším postupu budou všichni členové včas informováni.

V pondělí dne 26.10.2020 od 14:30 hodin v zasedací místnosti primátora, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 2. patro, č. dv. 309, se uskuteční losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro nové volby do Zastupitelstva obce Bynovec.  

Losování se mohou účastnit zmocněnci volebních stran a případně zástupci médií.

Strana 1 z 15

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top