mobilni rozhlas
18.06.2024 - 12:35

Informace k voličským průkazům

Autor:

Volič, který nebude moci volit ve dnech voleb do zastupitelstev krajů (20. a 21.09.2024) ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, si již nyní může požádat u obecního úřadu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům, kteří jsou zapsaní ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

 Žádost se může podat:

 • osobně (nejdéle do 18.09.2024 do 16:00 hodin)
 • písemně v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče (nejpozději do 13.09.2024)
 • elektronicky zaslanou prostřednictvím datové schránky (nejpozději do 13.09.2024)

Voličský průkaz bude voliči obecním úřadem předán ihned, a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu, anebo mu bude zaslán.

Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, t.j. Ústeckého kraje.

Žádost o vydání voličského průkazu je možné zaslat na Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly.

Osobně je možné požádat o vydání voličského průkazu na Magistrátu města Děčín, evidence obyvatel, 28. října 1155/2, Děčín I-Děčín.

Úřední hodiny:

Pondělí a středa: 8:00 – 17:00

Úterý a čtvrtek: 8:00 – 13:00

 

Veškeré podrobné informace případně poskytne paní Miloslava Trlicová, tel. 412 591 142, e-mail: miloslava.trlicova@mmdecin.cz, nebo paní Pavlína Lehoczká, DiS., tel. 412 591 143, e-mail: pavlina.lehoczka@mmdecin.cz.

Počet zobrazení: 66
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top