23.08.2021 - 15:49

Delegace členů do okrskových volebních komisí v Děčíně

Autor:
Rubrika: Volby 2021

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do PS PČR může dle § 14e odst. 3 a 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, delegovat prostřednictvím svého zmocněnce do okrskových volebních komisí jednoho člena a jednoho náhradníka.

 

Delegování členů a náhradníků (seznam) se doručí k rukám primátora nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb, tj. do středy dne 08.09.2021 do 16:00 hodin.

Způsob doručení:

 • osobně
 • v listinné podobě
 • v elektronické podobě

Seznam musí obsahovat:

 •  jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu člena, případně náhradníka
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží
 • podpis zmocněnce volební strany, popřípadě pověřené osoby

Seznam může dále obsahovat:

 • telefonní číslo
 • adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, případně náhradníka
 • údaj, do které okrskové volební komise mají být členové a náhradníci zařazeni

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky 

 • který v den složení slibu dosáhl věku nějméně 18 let
 • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
 • není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky
 • zmocněnec volební strany

Překážky výkonu volebního práva:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
Počet zobrazení: 126 Naposledy změněno: 24.08.2021 - 08:15
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top