Alena Smutná

Veškeré infomace o podmínkách kandidatury jsou uvedeny v příloze.

 

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu voličů je zapsán, si může požádat o vydání voličského průkazu ode ode vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, t.j. od 20.06.2014, a to:

- v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

- osobně.

V listinné podobě do pátku 03.10.2014 do 16:00 hodin na adresu Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, 28. října 1155/5, Děčín I, osobně pak do středy 08.10.2014 do 16:00 hodin na odboru správních činností a obecní živnostenský úřad, evidence obyvatel, ul. 28. října 1155/5, Děčín I.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat paní Jindru Olsadilovou, tel. 412 591 137, e-mail: .

 

Prezident České republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014 (společně s volbami do zastupitelstev obcí). V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V případě, že z žádných kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, bude se druhé kolo konat v pátek 17. října 2014 a v sobotu 18. října 2014 ve stejný čas, jako v prvním kole.

Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

Činnost okrskových volebních komisí byla dnes, tj. 14.11.2013 ukončena. Odměny členům, kteří v komisích pracovali, budou vyplaceny ve výplatním termínu Magistrátu města Děčín, a to dne 12.12.2013 tak, jak si každý člen uvedl do osobního dotazníku. Ti, kteří požadovali výplatu hotově, ji budou mít připravenou v pokladně Magistrátu města Děčín na Mírovém náměstí v Děčíně IV cca od 10,30 hodin. Všem, kteří se podíleli na průběhu voleb do PS PČR, velice děkujeme.

25.10.2013 - 09:18

Informace pro voliče

Ve dnech voleb, t.j. dne 25.10.2013 v době od 14:00 do 22:00 hodin a dne 26.10.2013 v době od 08:00 do 14:00 hodin je možné se s jakýmkoliv volebním dotazem nebo problémem obrátit na zaměstnance Magistrátu města Děčín na telefony č. 412 593 200 - 203, nebo osobně v budově na Mírovém náměstí 1175/5 v Děčíně IV.

Strana 15 z 15

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top