4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2014

Primátor města pan František Pelant informuje občany o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat dne 24.04.2014 od 15:00 hod v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. Postupně v tomto článku najdete p...

Tvorba strategie pokračuje, občané hlasovali o prioritách

Bodování priorit připravovaného dokumentu Strategie města 2014-2020 skončilo. V průběhu března občané odevzdali celkem 1181 dotazníků. Možnost hlasovat elektronicky využilo 672 osob, ostatní odevzdali formulář ze zpravodaje do schránek na recepcích m...

Pravidelná plavební sezóna vnitrostátních i zahraničních linek na Labi startuje

Labská plavební společnost Děčín připravila na neděli 27. dubna slavnostní zahájení plavební sezóny osobních lodí na Labi. Pro letošní rok má tato akce netradiční podtitul – lodí na rozhlednu! Labská plavební společnost ve spolupráci s obcí Janov spo...

Hurá jsme první, přijďte běhat ať vítězství udržíme

 Běžíme na vítězství. Abychom vítězství udrželi je nutné běhat po celý den. Zapojit se mohou jednotlivci, rodiny i kolektivy. Zapište se do tabulky, na kterou naleznete odkaz na konci textu.   

Aktualizováno 11. 4. - Brožíkova ulice je zjednosměrněna

Doprava dětí do základní školy vjezdem pod školou ke hřišti a družině. Odjezd na Kamenickou ulici směrem na Liberec  s možným odbočením do jednosměrné ulice Brožíkova. Pro  bezpečnější zajištění dopravy dětí do základní školy na Kamenické ...

Zápis do mateřských škol bude v polovině května

Zápis do mateřškých škol proběhne 17. května od 9 do 13 hodin. 

Uzavírka ul. Tržní v části mezi ul. Zbrojnickou a Husovým náměstím potrvá do 10.5.2014

Tržní ulice v úseku mezi ulicí Zbrojnickou a Husovým náměstím je uzavřena až do 10.5. 2014. Důvodem uzavírky jsou výkopové práce pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Práce provádí společnost Skanska a.s., investorem je SVS a.s.

  • 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2014

  • Tvorba strategie pokračuje, občané hlasovali o prioritách

  • Pravidelná plavební sezóna vnitrostátních i zahraničních linek na Labi startuje

  • Hurá jsme první, přijďte běhat ať vítězství udržíme

  • Aktualizováno 11. 4. - Brožíkova ulice je zjednosměrněna

  • Zápis do mateřských škol bude v polovině května

  • Uzavírka ul. Tržní v části mezi ul. Zbrojnickou a Husovým náměstím potrvá do 10.5.2014

 Běžíme na vítězství. Abychom vítězství udrželi je nutné běhat po celý den. Zapojit se mohou jednotlivci, rodiny i kolektivy. Zapište se do tabulky, na kterou naleznete odkaz na konci textu. 

 

Zápis do mateřškých škol proběhne 17. května od 9 do 13 hodin. 

Oprava vodovodu a kanalizace na Kamenické ulici komplikuje nejen dopravní situaci, ale také svoz komunálního odpadu. Město proto přistoupilo k opatření a objednalo odvoz směsného komunálního odpadu od jednotlivých nemovitostí na svozové stanoviště k ul. Horské a na prostranství před školou. Pod svoz budou nádoby vráceny k jednotlivým domům. Toto opatření bude postupovat společně se stavbou. Svoz bude prováděn každé pondělí a je tedy potřeba, aby majitelé umístili nádoby s odpadem před domy.

Primátor města pan František Pelant informuje občany o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat dne 24.04.2014 od 15:00 hod v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. Postupně v tomto článku najdete pozvánku, materiály, videozáznam a usnesení.

Příští týden začne rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Drážďánské ulici. Rekonstrukce bude probíhat ve čtyřech etapách, práce budou prováděny za úplné uzavírky. Průjezd stavbou bude umožněn pouze složkám IZS a Dopravnímu podniku města Děčína. Prováděcí firma informovala všechny obyvatele žijící v dotčené lokalitě a vyvěsila informační cedule na autobusové zastávky a sloupy veřejného osvětlení. „Jsme si vědomi toho, že rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Drážďanské ulici značně zkomplikuje život nejen místním obyvatelům, ale také cyklistům a turistům. Snažili jsme se najít co možná nejvhodnější řešení tak, aby stavba omezovala běžný život co nejméně,“ řekl františek Pelant, primátor města. Dopravní podniky budou i přes toto dopravní omezení vozit přívěs na kola. Cyklobus tedy bude v provozu podle platného jízdního řádu.

Z důvodu havárie na vodovodním řádu je uzavřena ulice Riegrova v části mezi ulicí Horská a Hluboká. Závada by měal být odstraněna během dopoledne.

Pronájem pozemku od města se zvýší

Napsal(a) | Rubrika: Zprávy z radnice

Rada města schválila nový Postup a zásady pronájmu pozemku ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Podle nových zásad budou pozemky u zahrad rodinných domů, na rekreaci k chatě, na rekreaci – zastavěná plocha, pod domy a zděnými garážemi, pod kolnou nebo jinou drobnou stavbou pronajímány za 40,- Kč/m2 na rok. Dále je nově zavedena kategorie pro pozemky pronajímané jako zařízení staveniště, a to za cenu ve výši 40,- Kč/m2 na rok. Bližší informace získáte na webu města.

Strana 1 z 74

ČSN EN ISO 9001:2008

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz