Nastavení přístupnosti

mobilni rozhlas

Po několika měsících provedlo město Děčín spolu s technickými službami další test kontejneru na směsný komunální odpad (SKO). Tentokrát došlo k rozboru ve Dvořákově ulici, a to na podnět jednoho z místních obyvatel. I tady se ukázalo, že přeplněnost černých kontejnerů je důsledkem nedostatečného třídění separovatelného odpadu.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Děčín.

Kde: zasedací sál Magistrátu města Děčín - A6, Raisova ul. 1155/3, Děčín IV
Kdy: 25. dubna 2024 od 14:00 hodin

Řidiči budou muset počítat s dlouhodobým dopravním omezením na Litoměřické ulici. Během jara by na ní totiž měla Severočeská vodárenská společnost zahájit rekonstrukci vodovodu a kanalizace.

Městská policie v Děčíně obnoví činnost psovodů. Od poloviny července tak bude při každé směně sloužit jeden psovod se svým čtyřnohým kolegou. Posilováním městské policie město Děčín reaguje na snižující se pocit bezpečí s cílem zabránit zvýšení počtu incidentů.

Náplní práce je správa a údržba místních komunikací, mostů, propustků a ostatních součástí a příslušenství, které jsou v majetku města. Součástí práce je příprava materiálů pro jednání orgánů města. Nástup do pracovního poměru je od 1. 6. 2024, případně dle dohody. Přihlášku s požadovanými doklady je třeba podat nejpozději do 6. 5. 2024. Informace o pracovní pozici včetně benefitů, které nabízíme, najdete ZDE.

Náplň práce spočívá v přípravě a realizaci investičních akcí stavebního charakteru menšího rozsahu, provádění technického dozoru či komunikace s externím poskytovatelem služby. Dále příprava podkladů pro jednání orgánů města a příprava dokumentace pro stavební povolení. Další částí této pracovní pozice bude zpracování návrhu části rozpočtu a sledování jeho čerpání. Provádění rozpisu ukazatelů rozpočtu, zajišťování předkontací u přijatých faktur, vystavování platebních poukazů, objednávek, faktur a zpracování zpráv o výsledku hospodaření k této části rozpočtu.

Až do odvolání magistrát upravuje úřední hodiny na matrice. Čtvrtky bude matrika zatím uzavřena. 

Zástupci samospráv Obce s rozšířenou působností Děčín ORP Děčín se sešli ke zpracování studie pro Hospodářsky a sociálně ohrožená území. Cílem studie, kterou připravuje Ústecký kraj pro celé území kraje, je detailní, ověřené a aktuální poznání specifické situace v ORP a definování oblasti podpory na národní, případně i krajské úrovni.

Strana 1 z 304

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top