mobilni rozhlas

Adresáře Předpisy

Zákony, vyhlášky a nařízení města, pravidla, zásady, směrnice, sazebníky, opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

Informace pro veřejnost:

Dne 03.02.2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 01.01.2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů.

Zveřejněné právní předpisy územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů lze vyhledat na: https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

Stávající obecně závazné vyhlášky a Nařízení města, vyhlášené do konce roku 2021, musí být zveřejněny ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů nejpozději do 3 let od účinnosti zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jinak zaniká jejich platnost.

Kategorie

Adresáře Platné vyhlášky a nařízení města

Vyhlášky a nařízení jsou rozděleny podle roku vydání a pro přehlednost je u každého roku uveden seznam vyhlášek a nařízení, které obsahuje. Plné znění dokumentů je dostupné po kliknutí na složku konkrétního roku.

Adresáře Opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

Opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje ve městě Děčín a Jílové oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top