mobilni rozhlas
30.12.2019 - 15:27

Granty a dotace

Vážení občané,

statutární město Děčín nabízí podporu v řadě oblastí. Přehled vypsaných dotačních titulů uvádíme níže.

Dotační programy pro oblast sociální, kulturní, sportovní a zájmovou

Dotační období:

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Děčín:

Dlouhodobé dotační programy

Od ledna 2021 platí novelizované zásady, podle kterých mohou občané získat od města účelové dotace v rámci programu podpory výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov. Zároveň mohou občané žádat i o účelové dotace na výstavbu čistíren odpadních vod (ČOV).

 • Podpora výstavby
  inženýrských sítí pro
  vlastníky obytných budov

  Jedná se o přípojky vody (vedené od hlavního řadu k vodoměrné šachtě), přípojky plynu (vedené od hlavního řadu k hlavnímu uzávěru plynu), přípojky splaškové kanalizace (vedené od hlavního řadu k patě budovy), určené pro obytnou budovu; za součást TI je považována i stavba pozemní komunikace zajišťující přístup k budově povolená příslušným úřadem a veřejné osvětlení.

  Novinky:

  1. žádat mohou i vlastníci stávajících obytných budov (nikoli pouze vlastníci novostaveb),
  2. zjednodušení celého procesu získání účelové dotace,
  3. možnost podat žádost elektronicky.

  Kontaktní osoba:

   Mgr. Blanka Schmidová
   412 593 406
   blanka.schmidova@mmdecin.cz
 • Podpora výstavby
  čistíren odpadních vod
  (ČOV)

  Dotace na výstavbu čistíren odpadních vod v těch částech města, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojení rodinného domu ke stokové síti zakončené centrální čističkou odpadních vod.

  Kdo může žádat:

  vlastník, spoluvlastník a/nebo nájemce pozemku, který má s vlastníkem pozemku uzavřenou platnou smlouvu o právu provedení stavby na pozemku, na kterém bude realizována stavba ČOV sloužící ke zneškodňování odpadních vod z RD v jeho vlastnictví, je investorem stavby a má trvalé bydliště v Děčíně.

  Kontaktní osoba:

   Mgr. Blanka Schmidová
   412 593 406
   blanka.schmidova@mmdecin.cz
Počet zobrazení: 28688
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top