Elektronická úřední deska

TypVyvěšeno StaženoPopisZdrojPřílohy
Rozhodnutí, Usnesení 12.04.2021
30.06.2021
Rozhodnutí - ukončení provozu lékárny VIKY, umístěné na adrese Weberova 1537/7 v Děčíně, bude ukončen k 30.6.2021 v Děčíně a odejmutí oprávnění KÚ ÚK, více viz příloha.ResTrial s.r.o.
Veřejné vyhlášky 12.04.2021
28.05.2021
Oznámení vystavení návrhu ÚP Ludvíkovice a Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj územíMagistrát města Děčín, OSU
Dražba 12.04.2021
18.05.2021
Dražební jednání se koná na dražebním portálu: www.drazby-exekutori.cz dne 17.5.2021 ve 14:00 hod., pov.: Pavel Spišák, více viz příloha.Exekutorský úřad Šumperk
Oznámení 12.04.2021
12.05.2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - aktualizovaná informace pro občanyMagistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 12.04.2021
29.04.2021
OOP - stanovení dopravního značení Na Vyhlídce, Děčín kontejnerMagistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 12.04.2021
29.04.2021
Usnesení ze 6B. schůze rady města konané dne 8. dubna 2021Magistrát města Děčín, OPO
Rozhodnutí, Usnesení 12.04.2021
29.04.2021
Usnesení ze 6A. schůze rady města konané dne 6. dubna 2021Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 12.04.2021
29.04.2021
Aukční vyhláška na prodej ppč.1793 k.ú.Děčín, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejné vyhlášky 10.04.2021
27.04.2021
OOP - stanovení dopr. značení sil. III/25852 Drážďanská, MK Sv. Čecha, 5. května, Luční, Žitná,Srní, Ovesná Děčín GEZMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 10.04.2021
27.04.2021
OOP - stanovení dopravního značení Horní Habartice IP4b+cyklistiMagistrát města Děčín, OSC
Dražba 09.04.2021
14.05.2021
Dražební jednání se koná elektronicky na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz dne 13.5.2021 v 10:20 hod., pov.: Jaroslav Grosmann, více viz příloha.Exekutorský úřad Prostějov
Veřejné vyhlášky 09.04.2021
11.05.2021
OOP - návrh stanovení dopravního značení Karla Čapka, DěčínMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 09.04.2021
11.05.2021
OOP - záměr dopravního značení Hrnčířská B11Magistrát města Děčín, OSC
Oznámení 09.04.2021
28.04.2021
OMH eviduje žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, k.ú. PodmoklyMagistrát města Děčín, OMH
Oznámení 09.04.2021
28.04.2021
OMH eviduje žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, k.ú. PodmoklyMagistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 09.04.2021
26.04.2021
OOP - stanovení dopr. značení komunikace ppč. 34 k.ú. Stará Oleška, Huntířov B1Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 09.04.2021
26.04.2021
OOP - stanovení dopr. značení Lidická, Česká Kamenice VP ZTPMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 09.04.2021
26.04.2021
OOP - stanovení dopr. značení na MK Česká Kamenice, 5. května VPMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 09.04.2021
26.04.2021
OOP - stanovení dopr. značení Janov, ppč. 105/2 k.ú. Janov výhybnaMagistrát města Děčín, OSC
Ztráty a nálezy 09.04.2021
26.04.2021
finanční hotovost,nález č.13/21Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 09.04.2021
26.04.2021
OOP - stanovení dopravního značení WEFA, Růžová, DěčínMagistrát města Děčín, OSC
Dotace 08.04.2021
09.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - VackováMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 08.04.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v březnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 08.04.2021
25.04.2021
opatření obecné povahy-přechodné DZ Arbesova, DC IVMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 08.04.2021
25.04.2021
Zahájení společného řízení - Sportovně-rekreační areál Park Kamennáoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad
Rozhodnutí, Usnesení 08.04.2021
25.04.2021
UR - DC_Jalůvčí_DC_1897, nové kVNoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad
Veřejné vyhlášky 08.04.2021
25.04.2021
Seznámení s dalšími podklady pro vydání rozhodnutí ve věci společného povolení stavby „ČOV EKOCIS“ v k.ú. Janov u HřenskaMagistrát města Děčín, OZP
Oznámení 07.04.2021
30.04.2021
OMH obdržel žádost o projednání změny nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, k.ú. Děčín - Staré MěstoMagistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 07.04.2021
29.04.2021
Aukční vyhláška na prodej ppč.348/12 k.ú.Prostřední Žleb, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výběrová řízení 07.04.2021
29.04.2021
Výběrové řízení na pracovní místo kurátora / kurátorky pro děti a mládež.Tajemník magistrátu
Veřejné vyhlášky 07.04.2021
24.04.2021
OOP - stanovení dopravního značení - Purkyňova, Vrchlického, Děčín - rekonstrukce chodníkuMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 07.04.2021
24.04.2021
OOP - stanovení dopravního značení Oblouková, Ploučnická, Děčín STAMOMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 07.04.2021
23.04.2021
EIA - závěr zjišťovacího řízení: „Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji“Magistrát města Děčín, OZP
Dražba 07.04.2021
23.04.2021
Usenesení o zrušení dražby - pov.: Jan Homuta, zast.: Ondřej Kapras, více viz příloha.Exekutorský úřad Mladá Boleslav
Ostatní 07.04.2021
22.04.2021
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budovMagistrát města Děčín, OR
Ztráty a nálezy 06.04.2021
23.04.2021
látková peněženka +OP, nález č.12/21Magistrát města Děčín, OPO
Nalezená zvířata 06.04.2021
23.04.2021
Zvířata nalezená ke dni 06-04-2021Magistrát města Děčín, OZP
Oznámení 06.04.2021
23.04.2021
Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města DěčínMagistrát města Děčín, OPO
Dražba 01.04.2021
03.06.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 2.6.2021 v 11:00 hod., pov.: Stanislav Jäger, více viz příloha.Exekutorský úřad Klatovy
Veřejné vyhlášky 01.04.2021
18.04.2021
OOP - stanovení dopravního značení Lipová, Č. Kamenice u kostela parkováníMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 01.04.2021
18.04.2021
OOP - stanovení dopravního značení MK ppč. 1575/2 kú Kr. Studenec přípojka RDMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 01.04.2021
18.04.2021
OOP - stanovení dopravního značení sil. III/01325, MK 5. května, Hřbitovní Filipov - Česká KameniceMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 01.04.2021
18.04.2021
OOP - stanovení dopravního značení Kosmonautů, Děčín revital.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 01.04.2021
18.04.2021
OOP - stanovení DZP na MK 28.října u č.p.1014/25, DC I - J.K.Magistrát města Děčín, OSC
Dražba 31.03.2021
20.05.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 19.5.2021 v 11:00 hod., pov.: Matej Baláž, více viz příloha.Exekutorský úřad Litoměřice
Veřejné vyhlášky 31.03.2021
17.04.2021
OOP - stanovení DZP na MK Riegrova, DC II - J.D.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 31.03.2021
17.04.2021
OOP - stanovení DZP na MK Na Vyhlídce před č.p.308, DC IX - V.U.Magistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 31.03.2021
17.04.2021
ROZHODNUTÍ - Oprava zřejmých nesprávností - akce "Ludvíkovice - rekonstrukce komunikací pro pěší"Magistrát města Děčín, OSU
Nalezená zvířata 31.03.2021
17.04.2021
Zvířata nalezená ke dni 30.03.2021Magistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 31.03.2021
16.04.2021
Rozhodnutí o umístění stavby pro záměr: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem - Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo), více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Veřejné vyhlášky 31.03.2021
16.04.2021
Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: silnice: I/62 lokalita: Děčín, ul.Loubská, staničení cca 25 km, název akce: "Nutná těžba poškozených stromů ve sklaním prostoru nad vozovkou", více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Veřejné vyhlášky 30.03.2021
16.04.2021
OOP - stanovení dopr. zn. havárie 2021 CETINMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 30.03.2021
16.04.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova naproti č.p.1316/9, DC II - V.G.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 29.03.2021
15.04.2021
OOP - stanovení DZ na MK Dvořákova před č.p.1327/15, DC II - M.K.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 29.03.2021
15.04.2021
OOP - stanovení dopravního značení MK ppč. 43 Boletice nad Labem VAMA kabel NNMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 29.03.2021
15.04.2021
OOP - stanovení DZP na MK Kosmonautů naproti č.p.175, DC XXVII - L.P.Magistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 29.03.2021
15.04.2021
Usnesení ze 6. schůze rady města konané dne 23. března 2021Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 29.03.2021
15.04.2021
OOP - stanovení dopravního značení - blokové čištění 2021Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 29.03.2021
15.04.2021
OOP - stanovení DZ na MK Dvořákova naproti č.p.1333/14, DC II - R.Š.Magistrát města Děčín, OSC
Oznámení 29.03.2021
14.04.2021
Zveřejnění záměru města pronájem pozemku, k.ú. Podmokly (středový ostrůvek okružní křižovatky)Magistrát města Děčín, OMH
Oznámení 24.03.2021
16.04.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.ČEZ Distribuce, a.s.
Výběrová řízení 24.03.2021
15.04.2021
Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace na úřední desce MM DěčínMagistrát města Děčín, OPO
Oznámení 22.03.2021
30.06.2021
Oznámení vlastníkům pozemků na územní města Děčín o vstupu na pozemky v lokalitě Děčín III,XVI,XVIII, XXX,XXXI, XXXII, XXXV. Geodetické práce budou prováděny na základě zakázky: VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET PRO SPOLEČNOST JAW.CZ, S.R.O., více viz příloha.Geoaxis, s.r.o.
Dražba 22.03.2021
27.05.2021
Dražební jednání se konají prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 26.5.2021 v 11:00 hod., pov.: Magdalena Cermonová, více viz příloha.Exekutorský úřad Klatovy
Dražba 22.03.2021
19.05.2021
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: http://www.drazby-exekuce-online.cz dne 18.5.2021 v 9:00, pov.: Marie Vacková, více viz příloha.Exekutorský úřad Svitavy
Dražba 22.03.2021
28.04.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese: www.exdrazby.cz dne 27.4.2021 ve 13:00 hodin, pov.: Yveta Horvátová, více viz příloha.Exekutorský úřad Plzeň-město
Dražba 17.03.2021
28.04.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 27.04.2021 od 11:00 hodin, pov.: ShellShock s.r.o., více viz příloha.Exekutorský úřad Praha - západ
Veřejné vyhlášky 15.03.2021
27.05.2021
Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu DobrnáMagistrát města Děčín, OSU
Dražba 12.03.2021
22.04.2021
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese portálu: http://www.okdrazby.cz dne 21.04.2021 ve 13:00 hodin, pov.: David Šust, více viz příloha.Exekutorský úřad Cheb
Dražba 10.03.2021
13.05.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 12.05.2021 v 11:00 hod., pov.: Jaroslav Hlaváč, více viz příloha.Exekutorský úřad Klatovy
Oznámení 03.03.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou a zastupitelstvem města v únoru 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 01.03.2021
03.08.2021
Vyzva c. 27 ZS ITI pobytove sluzbyMagistrát města Děčín, OR
Dotace 01.03.2021
03.08.2021
Vyzva 26 ZS ITI soc.bydleniMagistrát města Děčín, OR
Dotace 25.02.2021
26.02.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HladkýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 23.02.2021
28.02.2022
Výroční zpráva statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací za rok 2020, více viz příloha.Tajemník magistrátu
Dražba 18.02.2021
15.04.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: http://www.exdrazby.cz dne 14.4.2021 v 10:00 hodin, pov.: Lucie Godlová, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 9
Oznámení 02.02.2021
31.12.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v lednu 2021Magistrát města Děčín, OE
Výběrová řízení 01.02.2021
30.04.2021
Výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladového areálu v k.ú.Malé Chvojno za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, více viz příloha.Správa státních hmotných rezerv
Ostatní 05.01.2021
31.01.2026
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2021 - 2025Magistrát města Děčín, OE
Ostatní 05.01.2021
31.01.2022
Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 30.12.2020
31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - DítkoMagistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Dropková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Zítková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Jeníčkovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 10.12.2020
10.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Svobodovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2020
09.10.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - PrátováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.08.2020
22.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - TopolančinoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 10.08.2020
11.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HoušteckýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.08.2020
05.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠimánkováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.07.2020
22.07.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - OploviMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.06.2020
31.07.2021
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2019Magistrát města Děčín, OE
Dotace 12.03.2020
13.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HruškoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - MolnárMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - NespěšníMagistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( vodovod )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JauklováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZounarMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.10.2019
31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na období 2020 - 2024Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2019
09.10.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BubanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 29.08.2019
30.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - UherMagistrát města Děčín, OE
Dotace 01.08.2019
02.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KluvanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 30.07.2019
31.07.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KačírkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 14.06.2019
15.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HepkeMagistrát města Děčín, OE
Dotace 23.05.2019
24.05.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KedlesoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 25.04.2019
26.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kortus JosefMagistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 04.04.2019
31.12.2022
Opatření obecné povahy - kůrovec, více viz příloha. Dne 2.9.2019 byla přidána další příloha - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, více viz příloha. Dne 10.12.2019, dne 6.4.2020 a dne 29.7.2020 byly přidány další přílohy.Ministerstvo zemědělství ČR
Dotace 02.04.2019
03.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZnamenáčkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 18.03.2019
19.03.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Ing. Josef NovýMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ToncaroviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŽatečkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠťastnýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - BlaškoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 08.01.2019
10.01.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KecloviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 08.01.2019
10.01.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KřížoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 18.10.2018
19.10.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - FreibergováMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 18.10.2018
19.10.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - GlöcknerováMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 05.09.2018
31.12.2023
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.8.2018, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejnoprávní smlouvy 22.08.2018
23.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - PrůšoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 22.08.2018
23.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BastloviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 22.08.2018
23.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JohnoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 25.07.2018
26.07.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - MocloviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 25.07.2018
26.07.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠtefanMagistrát města Děčín, OE
Dotace 24.05.2018
25.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace-ChmelíkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Novelizace zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín.Magistrát města Děčín, OZP
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města DěčínMagistrát města Děčín, OR

Počet zobrazení: 7766
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top