mobilni rozhlas

Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín oznamuje, že bylo dne 13. 5. 2024 zahájeno veřejné projednání 12. změny Územního plánu města Děčín, Silnice I/13 Děčín – Ludvíkovice (Folknářská spojka). Do návrhu lze v elektronické podobě nahlédnout ZDE, v listinné podobě na Úřadu územního plánování (budova B1, ul. 28. října 1155/2, Děčín I, 1. patro, č. dv. 205) v termínu od 13. 5. 2024 do 20. 6. 2024. V téže lhůtě lze uplatnit připomínky a námitky. Veřejné projednání s výkladem se bude konat 13. června 2024 od 14:30 ve velké zasedací místnosti budovy B1 magistrátu v ul. 28. října.

Vybraní chlapci z výchovného ústavu v Boleticích se vypraví na kolech k Baltu. „Smyslem akce je vybrat peníze, které budou věnovány domovu pro seniory na Kamenické ulici. Chlapci v průběhu akce budou muset prokázat dostatek fyzických i psychických sil. Cílem je posunout jejich komfortní zónu a překonat překážky, stejně jako v životě," říká Rudolf Jakubec, ředitel boletického výchovného ústavu. Cesta k Baltu se koná pod patronátem filantropa Tomáše Slavaty.

V budově Magistrátu města Děčín budou z důvodu rekonstrukce od 18. do 26. června 2024 uzavřeny pokladny. Prosíme občany, aby v této době využívali pokladny v budově magistrátu na Mírovém náměstí, případně platební bránu www.decinak.cz. Děkujeme za pochopení.

Město Děčín po dohodě s pořadatelem nabízí možnost částečně kompenzovat vstupné na LABEFEST.

Město Děčín důrazně požaduje po Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby dalo do pořádku Teplickou ulici.

Nová tělocvična pro různé sporty by měla v budoucnu vzniknout ve Vokolkově ulici u Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, a to na místě, kde v současné době stojí ruiny vyhořelé haly. Tu město Děčín nedávno získalo do svého majetku. Nyní rada města odsouhlasila vypracování odborné studie.

Odbor životního prostředí upozorňuje, že od 1. 9. 2024 je zakázáno provozovat v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci spalovací zařízení horší než 3. emisní třídy (včetně spalovacích zařízení vlastní výroby). V ostatních budovách platí tento zákaz již od 1. 9. 2022. Za porušení zákazu provozování tohoto tepelného zařízení lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Strana 1 z 239

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top