mobilni rozhlas

Poskytujeme důležité informace k plánovaným školením potřebných k zajištění voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje, může dle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, delegovat prostřednictvím svého zmocněnce (nebo jím pověřené osoby) do okrskových volebních komisí v Děčíně jednoho člena a jednoho náhradníka.

Volič, který nebude moci volit ve dnech voleb do zastupitelstev krajů (20. a 21.09.2024) ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, si již nyní může požádat u obecního úřadu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům, kteří jsou zapsaní ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Občané, kteří mají zájem pracovat v Děčíně v okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů (20.-21.09.2024) a nebudou delegováni zaregistrovanými volebními stranami, se mohou předběžně hlásit na Magistrátu města Děčín na Mírovém náměstí v Děčíně IV-Podmokly, 1. patro, č. dv. 210, telefonicky na tel. číslech 412 593 200 – 203, nebo e-mailem: urad@mmdecin.cz.

Prezident republiky vyhlásil na 20. a 21. září 2024 volby do zastupitelstev krajů, a to rozhodnutím zveřejněným ve sbírce zákonů.

V příloze naleznete harmonogram úkolů a lhůt.

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top