mobilni rozhlas

Zvýšit bezpečnost dopravy i chodců má úsekové měření rychlosti v Bynově na silnici 1/13. Rada města v červnu schválila pořízení systému na měření. Se spuštěním se počítá na podzim letošního roku.

Ani letos nebude na děčínském zámku chybět letní kino. Promítat se bude na nádvoří od 3. července do 3. srpna, a to každý týden od středy do soboty. Na rozdíl od minulých let zde ale letos nebude stát divácká stupňovitá tribuna, a to z technických důvodů. Probíhá totiž rekonstrukce Dlouhé jízdy a doprava tribuny by byla velmi náročná.

Vykonávaný druh práce spočívá především v sestavování návrhů rozpočtu neinvestičních výdajů škol a školských zařízení v rozšířené působnosti statutárního města Děčín, a to na základě normativů a vykazovaných statistických dat. Zajišťování agendy správy školského rejstříku a výkon metodické pomoci školám v oblasti personální. Nástup do pracovního poměru od 01.09.2024, případně dle dohody. Přihlášku s požadovanými doklady je třeba podat nejpozději do 17. 7. 2024. Informace o pracovní pozici včetně benefitů, které nabízíme, najdete ZDE.

Město plánuje přesun azylového domu z Letné do objektu na Benešovské ulici.

Možnost navrhnout svůj nápad do letošního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Děčín skončila. Obyvatelé města podali celkem 27 návrhů, ty nyní na magistrátu čeká posouzení, zda je bude technicky i finančně možné vytvořit. O tom, které ze sedmadvaceti projektů ve městě vzniknou, rozhodne v září hlasování veřejnosti.

Na začátku června došlo k aplikaci přípravku PTP PLUS do Zámeckého rybníka. Jedná se o první krok, který by mohl zlepšit stav jeho vody. 

Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín oznamuje, že bylo dne 13. 5. 2024 zahájeno veřejné projednání 12. změny Územního plánu města Děčín, Silnice I/13 Děčín – Ludvíkovice (Folknářská spojka). Do návrhu lze v elektronické podobě nahlédnout ZDE, v listinné podobě na Úřadu územního plánování (budova B1, ul. 28. října 1155/2, Děčín I, 1. patro, č. dv. 205) v termínu od 13. 5. 2024 do 20. 6. 2024. V téže lhůtě lze uplatnit připomínky a námitky. Veřejné projednání s výkladem se bude konat 13. června 2024 od 14:30 ve velké zasedací místnosti budovy B1 magistrátu v ul. 28. října.

Vybraní chlapci z výchovného ústavu v Boleticích se vypraví na kolech k Baltu. „Smyslem akce je vybrat peníze, které budou věnovány domovu pro seniory na Kamenické ulici. Chlapci v průběhu akce budou muset prokázat dostatek fyzických i psychických sil. Cílem je posunout jejich komfortní zónu a překonat překážky, stejně jako v životě," říká Rudolf Jakubec, ředitel boletického výchovného ústavu. Cesta k Baltu se koná pod patronátem filantropa Tomáše Slavaty.

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top