Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat ve čtvrtek dne 30. června 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín,

konaného dne 30.06.2016

 

Bod
Číslo materiálu
Název bodu
Název materiálu
1 Zahájení
ZM 16 06 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 06 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 6.  zasedání Zastupitelstva města Děčín 
ZM 16 06 02 01 Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín 
3 Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2015
ZM 16 06 03 01 Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2015
4 Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Děčín – sídliště Staré Město
ZM 16 06 04 01 Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Děčín – sídliště Staré Město
5 Ostatní záležitosti
ZM 16 06 05 01 HSRD - vyúčtování daru
ZM 16 06 05 02 Návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok 2016 - 2017
ZM 16 06 05 03 Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 16 06 05 04 Zápis z 15. zasedání kontrolního výboru ze dne 12.05.2016
ZM 16 06 05 05 Zápis č. 4/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 18.05.2016
ZM 16 06 05 06 Akční plán města Děčín na rok 2017
ZM 16 06 05 07 Údržba lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem
ZM 16 06 05 08 Městské slavnosti Děčín 2017 – Hudební festival Labe
ZM 16 06 05 09-10 Kanalizace „Děčín-Červený Vrch“ – prodej, smluvní dokumentace
ZM 16 06 05 11 Rekreační areál v k.ú. Maxičky - prodej
ZM 16 06 05 12 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 06 05 13 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 06 05 14 Uznání dluhu a dohoda o splátkách
ZM 16 06 05 15 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace
ZM 16 06 05 16 Inkluze do škol
6 Odprodej pozemků
ZM 16 06 06 01 Pozemky v k.ú. Podmokly – věcná břemena - revokace
ZM 16 06 06 02 Pozemky v k.ú. Podmokly  – věcné břemeno - revokace
ZM 16 06 06 03 Prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM 16 06 06 04 Prodej pozemku p.č. 663/9 v k.ú. Bynov – záměr
ZM 16 06 06 05 Prodej části pozemku p.č. 837/39 v k.ú. Bynov – záměr
ZM 16 06 06 06 Prodej pozemků v k.ú. Bynov – záměr
ZM 16 06 06 07 Prodej části pozemku p.č. 774/9 v k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM 16 06 06 08 Prodej pozemků v k.ú. Děčín – záměr 
ZM 16 06 06 09 Prodej pozemků a zřízení věcného břemene k.ú. Krásný Studenec - záměr 
ZM 16 06 06 10 Prodej části pozemku v k.ú. Děčín – záměr 
ZM 16 06 06 11 Prodej pozemku p.č. 732 v k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM 16 06 06 12 Prodej části pozemku p.č. 391 k.ú. Boletice nad Labem - záměr
ZM 16 06 06 13 Prodej části pozemku p.č. 2295 v k.ú. Děčín – záměr
ZM 16 06 06 14 Prodej části pozemku v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 06 06 15 Prodej části pozemku p.č. 2889/1 v k.ú. Podmokly – záměr 
ZM 16 06 06 16 Prodej pozemku p.č. 1756/3 v k.ú. Děčín – záměr
ZM 16 06 06 17 Prodej pozemku p.č. 3512/1 k.ú. Podmokly
ZM 16 06 06 18 Prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb
ZM 16 06 06 19 Prodej pozemku v k.ú. Podmokly
ZM 16 06 06 20 Prodej pozemku p.č. 1393 v k.ú. Děčín – Staré Město
ZM 16 06 06 21 Pozemek p.č. 304/1 k.ú. Chrochvice - bezúplatný převod 
ZM 16 06 06 22-25 Výkup pozemků pod komunikací k.ú. Nebočady
ZM 16 06 06 26 Pozemky  p.p.č. 276/46 a 276/47 v k.ú. Březiny u Děčína  – výkup
ZM 16 06 06 27 Výkup spoluvlastnického podílu z pozemku v k.ú. Boletice nad Labem
ZM 16 06 06 28 Pozemek p.č. 1271/3 k.ú. Podmokly - nabytí majetku - dar
ZM 16 06 06 29 Výkup zařízení na pozemku p.č. 3026/31 v k.ú. Děčín
ZM 16 06 06 30 Výkup pozemků v k.ú. Křešice u Děčína
7 Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 06 07 01 Informace o činnostech orgánů města
8 Diskuse a závěr


Všechny materiály ke stažení v jednom ZIP souboru zde.

MédiaPřečtěno: 5594 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:32

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz