Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. října 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín,

konaného dne 20.10.2016

Bod
Číslo materiálu
Název bodu
Název materiálu
1 Zahájení
ZM 16 08 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 08 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 8.  zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 08 02 01 Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Ostatní záležitosti
ZM 16 08 03 01 Zápis ze 17. zasedání kontrolního výboru ze dne 08.09.2016
ZM 16 08 03 02 Návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v r. 2017
ZM 16 08 03 03 Strategický plán sociálního začleňování Děčín 2018 - 2020
ZM 16 08 03 04 Projekt „Hasičská zbrojnice Horní Žleb“
ZM 16 08 03 05 Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Multifunkční vzdělávací centrum nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně
ZM 16 08 03 06 Inkluze do škol
ZM 16 08 03 07 Výzva odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro rok 2017
ZM 16 08 03 08 Mimořádná dotace Indigu Děčín, z.s.
ZM 16 08 03 09 Dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Děčín
ZM 16 08 03 10 Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 16 08 03 11 Rezignace členky Osadního výboru Dolní Žleb a určení nového člena
ZM 16 08 03 12 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 08 03 13 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 08 03 14 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 08 03 15 Bezúplatný převod starší výpočetní techniky a staršího nábytku pro spolek Cinka o.s.
ZM 16 08 03 16 Bezúplatný převod starší výpočetní techniky pro neziskovou organizaci Seniocare z.ú.
ZM 16 08 03 17 Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína
ZM 16 08 03 18 Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum
ZM 16 08 03 18 Příloha - Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum
4 Odprodej pozemků
ZM 16 08 04 01 Pozemky v k.ú. Březiny u Děčína – členství v Honebním společenstvu Dobrná
ZM 16 08 04 02 Prodej pozemku p.č. 690/1 v k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM 16 08 04 03-04 Prodej pozemků p.č. 3466/25, 3466/16 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 08 04 05-06 Prodej pozemků p.č. 622/10 a 622/7 v k.ú. Děčín – záměr
ZM 16 08 04 07 Prodej pozemků p.č. 899/50 a 899/34 v k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM 16 08 04 08 Prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb – záměr
ZM 16 08 04 09 Prodej pozemku p.č. 2546/2 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 08 04 10 Prodej pozemku p.č. 114 v k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
ZM 16 08 04 11 Prodej pozemků k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM 16 08 04 12 Prodej části pozemku p.č. 1284/1 k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 08 04 13 Prodej částí pozemků k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM 16 08 04 14 Prodej pozemku p. č. 2656 v k.ú. Podmokly - záměr
ZM 16 08 04 15 Prodej části pozemku p.č. 425/1 k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 08 04 16-17 Pozemky k.ú. Bělá u Děčína - bezúplatný převod, směna – záměr
ZM 16 08 04 18 Prodej části pozemku p.č. 774/9 v k.ú. Březiny u Děčína
ZM 16 08 04 19 Prodej pozemku p.č. 588 v k.ú. Křešice u Děčína
ZM 16 08 04 20 Prodej části pozemku p.č. 663/9 v k.ú. Bynov
ZM 16 08 04 21 Prodej části pozemku p.č. 837/39 v k.ú. Bynov
ZM 16 08 04 22 Prodej pozemků v k.ú. Bynov
ZM 16 08 04 23 Prodej  pozemku p.p.č. 429 k.ú. Maxičky a p.č. 981 k.ú. Vilsnice
ZM 16 08 04 24 Prodej části pozemku p.č. 165 k.ú. Křešice u Děčína
ZM 16 08 04 25 Prodej částí pozemků p.č. 78 a 79/1 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 08 04 26 Prodej části pozemku p.č. 2295 v k.ú. Děčín
ZM 16 08 04 27 Výkup pozemku p.č. 891 a zřízení věcného břemene v k.ú. Podmokly
ZM 16 08 04 28-29 Výkup pozemků  k.ú. Prostřední Žleb
ZM 16 08 04 30 Pozemek p.č. 1250/35 k.ú. Děčín – revokace usnesení
ZM 16 08 04 31 Pozemek p.č. 711/6 v k.ú. Děčín – Staré Město – revokace
ZM 16 08 04 32 Zásady - prodej pozemků - změna
5 Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 08 05 01 Informace o činnostech orgánů města
6 Diskuse a závěr

 

MédiaPřečtěno: 4805 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:31

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz